"Inspektoři SZPI zakázali uvádět do oběhu 610 000 litrů vín, která bylo deklarována jako tuzemská jakostní vína odrůdová a jakostní vína s přívlastkem. Případ byl předán policii," řekl ředitel inspekce Jakub Šebesta.

"Uvádění vín neznámého původu do oběhu je vysoce společensky nebezpečné. Oklamán je i spotřebitel, který si zaplatil za kvalitní produkt českých a moravských vinařů. Vína, které se "tváří" jako vína tuzemská, pak navíc svou nákupní i prodejní cenou přímo devalvují cenu tuzemského vína a v konečném důsledku ohrožují i výkupní cenu tuzemských hroznů," upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič.

O skutečném původu vín, které byly při kontrole shledány jako vína neznámého původu, lze jen spekulovat. Nákupní cena jednoho litru byla kolem 15 Kč, zatímco přibližná cena 1 litru tuzemského vína se pohybuje kolem 25 Kč.

Obešli zvlášní režim

Jakostní vína jsou chloubou každého vinaře a jejich výroba a prodej podléhají zvláštnímu režimu. Jestliže chce vinař prodávat jakostní vína, musí být tato vyrobena pouze z tuzemských hroznů. V případě jakostních vín s přívlastkem musí být u hroznů použitých pro výrobu vína úředně ověřen mimo jiné původ, cukernatost, množství, odrůda.

Podle SZPI byly nápoje původně nakoupeny od společnosti Euro-Ring Praha a z menší části od Formula Cross. Tyto firmy se ale dosud nepodařilo zkontrolovat, protože na uvedených adresách se jejich sídla dle tvrzení majitelů nemovitostí nikdy nenacházela.

Přes další překupníky se pak moky dostávaly ke čtyřem vinařským společnostem, od nichž putovaly na trh.

Přes další překupníky se pak moky dostávaly ke čtyřem vinařským společnostem, od nichž putovaly na trh. Podle SZPI šlo o České vinařské závody a.s., Vinařství Zaječí s.r.o., LIVI, spol. s r.o. a Vinařství Mutěnice, s.r.o. Další šetření mají ukázat, jakou tyto firmy hrály v celé věci roli.

"To jsou vína, která my nakupujeme už jako hotová. Takže tam to je otázka nabídky a poptávky. My nejsme natolik schopní rozeznat, jestli původ vína je takový, jaký je napsaný na papíře, nebo jestli je jiný," řekl asistent ředitele LIVI Jiří Chytil.