Vyplývá to z výsledků průzkumu provedeného agenturou STEM na začátku dubna.

Mínění, že hlavním smyslem dávek v nezaměstnanosti je motivovat k hledání místa i za cenu toho, že půjde o méně kvalifikovanou práci, bude třeba se rekvalifikovat nebo třeba přestěhovat, není žádnou novinkou. Podle STEM v názorech veřejnosti převládalo i v minulém období.

"Uvedené názory na účel dávek lidem bez práce souvisí s dalším postojem - s přesvědčením, že podporu v nezaměstnanosti není nutné zvyšovat. Také tento názor měl v minulosti vždy většinovou podporu veřejnosti (i když na konci 90. let jen slabou) a v průběhu doby trvale posiloval: od roku 1999 do současnosti narostl podíl lidí domnívajících se, že podporu v nezaměstnanosti není třeba zvyšovat, o 17 procent," uvádí se ve výzkumui STEM.

Měly by se zvyšovat dávky v nezaměstnanosti? (odpovědi v %)
určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
červen 1999  14  31  35  20
duben 2005  10  26  37  27
duben 2007   8  20  41  31
zdroj: STEM

Lidé s nižším vzděláním jsou shovívavější

Některé skupiny obyvatel jsou k nezaměstnaným shovívavější. Méně nekompromisní postoje zastávají lidé se základním vzděláním (pro minimální dávky v nezaměstnanosti je 64 procent osob se základním vzděláním a 87 procent vysokoškoláků, proti zvyšování podpory v nezaměstnanosti je 62 procent osob se základním vzděláním a 86 procent vysokoškoláků.

Menší rozhodnost je patrná také v postojích lidí v dělnických profesích a zejména v postojích osob žijících v obtížných finančních podmínkách.

Právě tato druhá kategorie představuje skupinu obyvatel s vůbec nejměkčími názory na dávky v nezaměstnanosti (s minimálními dávkami v nezaměstnanosti souhlasí 56 procent a o neúčelnosti zvyšování podpory je přesvědčeno 47 procent respondentů, kteří považují materiální zajištění své domácnosti za špatné nebo se cítí být chudí).

Chystají se poukázky

Ministr práce Petr Nečas připravuje změnu, podle níž by dlouhodobě nezaměstnaní, kteří nevyvíjejí žádnou aktivitu, aby si práci našli, neměli v budoucnu dostávat peníze, ale pouze poukázky na jednotlivé výrobky - potraviny či oděvy.