"Společnosti holdingů ABB, Astom, Areva, Fuji, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba a Siemens se dopustily kartelové dohody, která nemá co do sofistikovanosti, rozsahu a délky trvání v rozhodovací praxi ÚOHS obdoby," uvedl ve zprávě ÚOHS s tím, že snížení pokut se týká firmy Areva (zaplatí deset miliónů místo původních 28 miliónů korun) a Siemensu (místo 126,6 miliónu 107,25 miliónu korun).

Verdikt je pravomocný, firmy se ještě mohou obrátit na brněnský krajský soud.

Správní řízení zahájil ÚOHS v srpnu 2006. Důvodem bylo předchozí podání společnosti ABB, která se k účasti v kartelu přiznala a předložila relevantní důkazy. Této společnosti byla proto pokuta v rámci tzv. leniency programu prominuta.

Rozdali si zakódované mobily

Potrestané společnosti mezi sebou uzavřely v roce 1988 písemné smlouvy, na základě nichž vytvořily velmi propracovaný systém za účelem koordinace jejich účasti na výběrových řízeních týkajících se plynem izolovaných spínacích ústrojí užívaných v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.

Společnosti se rozdělily do dvou skupin, na evropské a japonské výrobce. Smlouvy nebyly sice nikdy podepsány, jejich účastníci byli však vyjmenováni v příloze pod kódovým označeným.

Toto kódové označení pak také používali ve vzájemné komunikaci, ať již na počátku formou faxů, nebo následně ve vzájemně vyměňovaných e-mailech ze soukromých adres na veřejně dostupných serverech, např. yahoo. Jeden ze členů kartelu zajistil dokonce i pro ostatní zakódované mobilní telefony tak, aby jejich vzájemná komunikace byla ještě více usnadněna.

Dostaveníčka v hotelech

Ke koordinaci jejich jednání využívaly pokutované společnosti také vzájemných pravidelných schůzek, které se konaly např. v hotelích na mezinárodních letištích. Jednou ročně se konala tzv. hlavní schůzka, na které si všichni členové kartelu potvrzovali pokračování ve spolupráci, stanovovali obecné strategie a urovnávali případné konflikty.

Každé dva týdny se pak zástupci společností scházeli v různých letištních centrech a hotelech na schůzkách výborů, evropských a japonských výrobců. Schůzky výborů se konaly za účelem projednání požadavků jednotlivých společností, přidělení jednotlivých zakázek a případně stanovení ceny, se kterou se společnosti do jednotlivých výběrových řízení přihlásí.

Případ kromě ÚOHS řešily i další antimonopolní instituce, například maďarský soutěžní úřad nebo Evropská komise.

Potrestané společnosti
firma pokuta (v mil. Kč)
Siemens AG 107,2
Siemens AG Österreich 88,8
Alstom 85,6
Mitsubishi Electric Corporation 75,3
Toshiba Corporation 70,8
Areva T&D SA 69,6
Areva T&D AG 58,9
Hitachi Ltd. 54,6
Hitachi Europe Limited 54,6
Fuji Electric Holdings 44,4
Fuji Electric Systems Co. 44,4
Japan AE Power Systems Corporation 44,4
VA Tech & Co KEG 44,4
Siemens Transmission and Distribution 44,4
Nuova Magrini Galileo 44,4
Areva T&D Holding SA 10
zdroj: ÚOHS