Většina obyvatel má však obavy z toho, že by olympiáda mohla přivést Českou republiku do finančních problémů. Tento názor potrvrdilo téměř 70 procent respondentů. Žádné obavy z finanční ztráty a zadlužení země nemá pouze 18 procent občanů.

Olympijské hry mohou podle 39 procent lidí představovat pro Českou republiku i zvýšené bezpečnostní riziko, například teroristický útok. Toho se, podle průzkumu, vůbec neobává 48 procent respondentů.

Agentura Mori zjišťovala i zájem občanů o jednotlivá sportovní odvětví. Suveréně vyhrála atletika (58 %), následovaná fotbalem (33 %). Zájem respondenti mají i o plavecké sporty (13,4 %), gymnastiku (10,2 %) a tenis (6,6 %)

Maskotům vévodí lev

V průzkumu respondenti sami spontánně zmínili zvíře, které by podle nich mělo být maskotem případné české olympiády. Mezi lidmi zvítězil národní symbol lev, který označilo za ideálního maskota 53 % respondentů. Druhý národní symbol orlice však skončila hluboce v poli poražených (1,4 %).

Jaké zvíře by mělo být maskotem OH? (v procentech)
Lev 53
Pes  6,4
Medvěd  4,6
Tygr  2,6
Kůň  2,4
Kočka  1,4
Orel  1,4
Sysel  1,2
Neví 15,8

Agentura Mori ČR provedla výzkum na vzorku 500 obyvatel starších 18 let.