"My vidíme, že některé ty praktiky nejsou v pořádku," uvedl šéf ÚOHS. Zmínil zejména případy vymáhání různých poplatků na zařazení výrobků do prodeje či na propagaci, kdy navíc někteří obchodníci následně mění podmínky, třeba cenové, ve svůj prospěch. Při dosavadních podnětech ale úřad naráží na to, že jednotlivé řetězce nemají na trhu dominantní postavení tak, jak je zákon nyní chápe.

Podle něj jsou tři možnosti, jak změnit legislativu, aby ÚOHS mohl tyto věci řešit. Buď by mu byla svěřena do kompetence i nekalá soutěž, kterou se zatím zabývají soudy. To prý ale není příliš schůdné. Nebo se do zákona přidá nová skutková podstata - zneužívání ekonomické závislosti. Třetí varianta je upravit definici dominantního soutěžitele tak, aby do ní řetězce ve vztahu k dodavatelům spadaly.

Dodavatelé si musejí prodejce kupovat

Návrh předložený poslanci ČSSD má zamezit zneužívání ekonomické závislosti. Tu definuje například jako požadování poplatku za přijetí zboží do prodeje nebo neodůvodněné vymáhání změn v uzavřených smlouvách.

Dalším případem může být požadování dodatečných bezplatných služeb nebo situace, kdy odběratel u zboží podléhajícího rychlé zkáze, třeba potravin, chce platit za zboží až za déle než 15 dní. Tyto praktiky jsou podle potravinářů pro dodavatele zboží těžkým břemenem.

Takovýto návrh již jednou Sněmovna přijala loni v květnu, když přehlasovala senátní veto. Normu však tehdy vetoval i prezident a vzhledem k volbám už ho Sněmovna nestihla přehlasovat. Podle Peciny byla tehdy výsledná podoba novely kvůli pozměňovacím návrhům některých poslanců nekvalitní a prakticky nepoužitelná.