Dokument připouští, že letos dosáhne deficit veřejných financí čtyř procent hrubého domácího produktu, zatímco předchozí verze programu počítala pro rok 2007 s 3,3 procenta.

"Je nepochybné, že takto předložený program bude předmětem velké a zasloužené kritiky Evropské komise. Domnívám se, že pokud budeme schopni demonstrovat, že reformy myslíme vážně, přímo reálné sankce nehrozí," uvedl Kalousek. Při přijetí eura by měl deficit činit maximálně tři procenta HDP.

Deficit veřejných financí bude záviset na reformách

Vláda ve svých reformách chce snížit deficit veřejných financí na tři procenta HDP v roce 2008, na 2,6 procenta v roce 2009 a dále na 2,3 procenta v roce 2010. Údaje ovšem nejsou podle metodiky ESA používané Evropskou unií, ale podle metodiky tzv. fiskálního cílení. Podle evropské metodiky by měly být podle Kalouska údaje vyšší maximálně o 0,2 procentního bodu. Vše ovšem záleží na předložených reformách.

Česká republika má povinnost předkládat konvergenční program Evropské komisi každoročně k 1. prosinci. Jde o pravidelnou aktualizaci programu zpracovaného při vstupu do EU v květnu 2004. Tehdy ČR předložila svou fiskální strategii, která by jí umožnila vytvořit podmínky pro přijetí společné evropské měny.

Vzhledem k mimořádné politické situaci byl podle MF pro aktualizaci programu za rok 2006 zvolen nestandardní způsob zpracování. Minulá vláda v listopadu loňského roku připravila první verzi dokumentu vycházející z návrhu rozpočtu na rok 2007, z rozpočtového výhledu a výdajových rámců na léta 2008 - 2009. Současná vláda pak program dopracovala a rozšířila o kapitoly o fiskálních záměrech vlády pro příští období, které vycházejí z programového prohlášení vlády.

Přidání nové kapitoly o programovém prohlášení umožní podle MF snížit ztráty na reputaci České republiky tím, že vláda veřejně vyhlásí své záměry konsolidovat a řešit současnou neutěšenou fiskální situaci.