S tím, aby ČR v budoucích letech ukončila výrobu v jaderných elektrárnách, souhlasí jen 35 procent dotázaných. S významným uplatněním jaderné energie počítají tři čtvrtiny lidí (74 procent), mezi které se řadí nejen stoupenci jejího dalšího rozvoje, ale i 45 procent občanů, kteří rozvoj jaderné energetiky v ČR nepodporují.

Přesto počet názorů, že by jaderné energetické zdroje mohly pokrýt podstatnou část potřeby elektřiny, od posledního průzkumu mírně poklesl. V dubnu 2006 mělo podobné mínění 78 procent lidí, podobně jako v květnu a lednu 2005.

O české jaderné eletrárně Temelín budou v úterý jednat premiér Mirek Topolánek a rakouský sociálnědemokratický kancléř Alfred Gusenbauer, který přijel do Prahy. Gusenbauer se v rozhovoru pro úterní rakouský tisk vyslovil pro variantu úplného uzavření Temelína, uznal ale, že je nereálná. [celá zpráva]

.: Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

Rakouští odpůrci chtějí po vládě, aby na Česko podala žalobu za neplnění dohody z Melku, podle nich proběhla kolaudace Temelína bez ohledu na přetrvávajíci bezpečnostní rizika. Proto budou pokračovat v blokádách česko-rakouských hranic i tuto středu. [celá zpráva]  

Měla by se ČR zavázat, že během několika desetiletí ukončí výrobu ve svých jaderných elektrárnách? (v %)
určitě ano 9
spíše ano 26
spíše ne 42
určitě ne 23
zdroj: STEM

Pozitivní názor na obnovitelné zdroje roste

Obnovitelné zdroje získávají v posledních letech na důvěryhodnosti. Jako perspektivní zdroj energie vidí například spalování biomasy 53 procent občanů, v případě vodních a větrných zdrojů je to 54 a 42 procent dotázaných. Pozitivní postoj k obnovitelným zdrojům za tři roky stoupl o zhruba 10 procent kromě vodních elektráren, o jejichž perpektivnosti je přesvědčeno přibližně stejné procento respondentů.

Důležitost obnovitelných zdrojů zdůrazňují především stoupenci Strany zelených, 66 procent z nich ale vidí podstatnou úlohu jádra v budoucím zabezpečení energetických potřeb ČR.

Málo přívrženců mají naopak tradiční zdroje elektrické energie jako například uhlí nebo plyn. O jejich perspektivnosti je skálopevně přesvědčeno jen několik procent občanů, většina si ale uvědomuje omezenost jejich zásob.

Češi chtějí energetickou soběstačnost

Drtivá většina respondentů je přesvědčena o tom, že Česko by mělo být soběstačné ve výrobě elektrické energie, určitě ano odpověděla přesná polovina dotázaných. Že by ČR mělo elektrickou energii dovážet si naopak myslí jen 9 procent občanů.

Zhruba polovina respondentů (47 procent) je toho názoru, že ČR může v budoucnu pokrýt podstatnou část svých energetických potřeb dovozem elektřiny.

Myslíte si, že ČR by měla zůstat i do budoucna ve výrobě elektrické energie soběstačná? (v %)
určitě ano 50
spíše ano 41
spíše ne 8
určitě ne 1
zdroj: STEM