Za to by od EU dostala peníze, musela by ale továrny srovnat se zemí. O cukrovary má zájem energetická firma Onivon, která by je využila pro výrobu bioplynu.

Všechny tři strany nyní zvažují jak vyplatit kompenzaci cukrovarnické společnosti a zároveň budovy zachovat. "Chceme, aby v nich vznikla nějaká smysluplná aktivita, která by zajišťovala zaměstnanost, případně odbyt zemědělských výrobků," uvedl Gandalovič.

Gandalovič hledá cestu k záchraně cukrovarů

Podle něj bude nyní nutné zjistit, jak se vypořádat s pravidly Evropské komise pro tento případ a jak žádost vlastníka cukrovarů případně modifikovat. "Budeme s firmou Eastern Sugar i případným nabyvatelem cukrovarů spolupracovat na případné změně demoličního plánu.

Poskytneme veškerou konzultaci i konzultací v Evropské komisi, jaké objekty mohou být z celkové demolice vyjmuty. Musí však být dodrženo nařízení Evropské komise, jinak by odpovědnost padala na Českou republiku a již vyplacená podpora by se musela vrátit celá nebo z části Českou republikou do Bruselu," zdůraznil Gandalovič.

Kromě cukrovaru v Hrochově Týnci patří Eastern Sugar také cukrovary v Němčicích na Hané a Kojetíně. Státní zemědělský intervenční fond již přiznal firmě Eastern Sugar podporu z restrukturalizačního fondu Evropské unie na jejich uzavření. Přiznaná náhrada činí 730 eur (asi 21 000 Kč) na tunu kvóty na výrobu cukru, které se firma vzdá. Celkem jde o více než dvě miliardy korun, z nichž část má jít pěstitelům.

Zemědělci se cítí poškozeni

"Na Chrudimsku nedostane pěstování cukrovky takovou ránu, protože cukrovar Dobrovice bude pravděpodobně schopen přijmout řádově dvě třetiny stávající produkce," řekl Gandalovič. Dobrovický závod zpracovává cukrovou řepu na biolíh. Další možnost pro zemědělce vidí ministr v pěstování energetických plodin s využitím státní podpory.

Zemědělci s odškodněním souhlasí, přesto se cítí uzavřením cukrovaru poškozeni. "Cena cukrovky na zpracování na biolíh není výhodná, na výrobu cukru byla podstatně lepší," uvedl předseda Okresní agrární komory Chrudim Jaroslav Kopista.

Společnost Onivon by chtěla cukrovarnické areály využít pro výrobu bioplynu. "Pokud se se společností Eastern Sugar domluvíme, je náš projekt na výstavbu obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie reálný. Předpokládáme, že zhruba do dvou let bychom projekt mohli uskutečnit," uvedl ředitel firmy Onivon Zdeněk Harapát.

V cukrovarech by podle něj mohla zůstat nejméně polovina současných zaměstnanců. Eastern Sugar v Česku zaměstnává asi 400 lidí. Gandalovič upozornil, že využití cukrovarů bude stát přísně sledovat, aby se z nich nestaly opuštěné průmyslové areály s ekologickou zátěží.