Pokuty rada udělila firmám, které reklamu zpracovaly, a těm, které si reklamu v TV objednaly.

Celkem tak dostala firma Walmark pokutu 2,1 miliónu, Mediarex Communications and Consulting 1,1 miliónu, společnost Comtech 700 000 a 1. pozitivní 300 000 korun. 

Firmy Walmark a Comtech byly zadavateli reklamy, Mediarex Communications and Consulting a 1. pozitivní jejími zpracovateli. Rada dospěla k názoru, že odvysílané reklamy porušily zákon o regulaci reklamy. "Doplňky stravy nesmí budit dojem, že jde o léky. Popis, co doplňky způsobují, nesmí vyvolávat či navozovat v divákovi pocit, že léčí," řekl v pátek předseda rady Václav Žák.

Rada se zabývala množstvím mutací daných reklam, přičemž některé podle předsedy rady zákon podle rady neporušily, jiné však ano. Žák dodal, že podnětů k tomu, aby se rada podobnými reklamami zabývala, bylo několik, včetně stížností od diváků.

Podle Žákových slov spolupracovala rada se Státním úřadem pro kontrolu léčiv na vypracování metodiky, jíž se při rozhodování rada řídila. Rada se reklamami na potravinové doplňky zabývala již dříve a v minulosti vydala i několik upozornění zadavatelům a zpracovatelům reklamy na porušení zákona.