V prosinci skončila obchodní bilance schodkem 3,2 miliardy korun. Čísla z konce roku jsou vždy ovlivněna silnými dovozy v souvislosti s Vánocemi.

"V roce 2006 se proti předchozímu roku zvýšil vývoz o 14,6 procenta na 2,14 biliónu korun a dovoz o 14,4 procenta na 2, 094 biliónu korun. Roční bilance dosáhla nejvyšší kladné hodnoty v historii České republiky, když skončila přebytkem 47,3 miliardy korun, což představuje ve srovnání s rokem 2005 zlepšení o 8,7 miliardy," uvedl ČSÚ.

Ekonomové chválí hlavně nízký prosincový schodek daný levnějším dovozem paliv. Celoroční výsledek 47,3 miliardy je v rámci jejich odhadů. "Exportéři loni zažili další úspěšný rok a zasadili se o dosažení rekordního přebytku zahraničního obchodu. (...) Pozitivně lze hodnotit pokračující předstih růstu exportu před importem," řekl analytik HVB Bank Pavel Sobíšek. Problémem je ale to, že na něj měl vliv právě jen levmější dovoz .

V roce 2005 byl přebytek zahraničního obchodu 39 miliardy korun, v plusu se ocitl poprvé v historii ČR od roku 1993. "Obrat zahraničního obchodu byl v roce 2006 proti roku 1993 pětkrát vyšší a na jednoho obyvatele se zvýšil na více než pětinásobek," doplnil ČSÚ.

Nejlepší saldo má Česko se státy EU, loni ještě narostlo na 58,5 miliardy korun. Naopak se zeměmi na východě, hlavně s Ruskem, Čínou a státy jihovýchodní Asie, je saldo záporné.

Číslo zhoršila drahá ropa

Na vývoj čísla měla velký vliv proměnlivá cena dovážených paliv, především ropy. Její vysoká cena nejprve bilanci snižovala, na konci roku ale ropa zlevnila a schodky kvůli ní nebyly tak vysoké. Celkově ale převážil vliv první, tedy drahá ropa.