"Pokuta je zcela přehnaná a nechápeme, jak komise přišla k těmto částkám," prohlásil prezident divize Siemensu pro přenos a distribuci energie Udo Niehage.

"Komise ukončila kartel, který podváděl energetické společnosti a spotřebitele více než 16 let," prohlásila evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová. Podle komise se firmy dohodly na stanovení cen zařízení, které má kontrolovat tok energie v elektrické síti a je důležitou součástí elektráren, kde se proud mění z vysokého na nízké napětí a obráceně.

Japonské společnosti své zboží v Evropě neprodávaly, avšak dohodly se s evropskými firmami, že si nebudou na trzích vzájemně konkurovat. Základní výši pokuty EK vypočetla podle podílu firem na evropském trhu. Pokuta pro Siemens byla zvýšena o polovinu, protože podnik hrál hlavní roli v kartelu. U japonských společností byla stanovena podle jejich celkového obratu.

EU v loňském roce udělila za kartelové dohody pokuty v celkové výši více než 1,8 miliardy eur.