Ukazuje to na příkladu problematických oblastí, jako je Somálsko nebo súdánský Darfúr. Užitečnější než řešit tamní spory vojenskou cestou by bylo nakoupit moskytiéry, léky nebo hnojiva.

Sachs stojí v čele experimentu Miléniová vesnice. Každá ze 78 vesnic v desítce afrických zemí, která má v průměru 5000 obyvatel, má v průběhu pěti let zajištěnou podporu expertů v boji proti bídě. Odborníci obcím pomáhají kupříkladu s čištěním vodních zdrojů, se zabezpečováním základního vzdělání či s poradenstvím ohledně výběru a pěstování různých plodin. Po letech se porovná vývoj v těchto vesnicích a vesnicích jiných.

Světoví lídři si v roce 2000 dali za cíl do roku 2015 omezit extrémní chudobu na polovinu, zajistit základní vzdělání a zastavit pandemii nemoci AIDS.