"Znamená to postupně se vydávat cestou k vytváření pouze jednoho výběrního místa, kam by občané a především podnikatelské subjekty směřovali veškeré své daňové a odvodové povinnosti," uvedl Nečas.

Změna by podle Ministerstva financí snížila administrativní zátěž u plátců daní a pojistného. Jednali by totiž pouze s jediným úřadem. "V praxi by to znamenalo, že kompetence k výběru sociálního a zdravotního pojistného by byly z České správy sociálního zabezpečení a ze zdravotních pojišťoven převedeny na daňovou a celní správu," uvedlo MF.

Jak bude probíhat slučování výběrních míst bude jasné zhruba do poloviny příštího roku, sdělil Nečas s tím, že nejprve by se sloučil výběr daní a cel a pak postupně i jednotlivých pojištění.

Podle ministerstva plán vychází ze skutečnosti, že každá instituce pověřená výběrem daní má některé funkce, které jsou společné všem z nich. Jde mimo jiné o informační systém, majetkové vybavení nebo vymáhání plateb. Sloučení institucí může podle MF snížit provozní náklady a odpovídá doporučením Světové banky a OECD.

Návrh předkládaný na jednání vlády souvisí se snahou MF zjednodušit zákon o dani z příjmu. Věcný záměr zákona, který by měl zjednodušit definice základu daně a daňové přiznání, je již podle ministra financí Vlastimila Tlustého připraven a v krátké době jej bude možné předložit do sněmovny v paragrafovém znění.

Hlavním cílem reformy je podle Tlustého dosáhnout větší přehlednosti systému, snížit prostor pro daňové úniky, zlepšit výběr daní a společně s dalšími opatřeními také stabilizovat veřejných rozpočtů. Zjednodušení daňového systému počítá se zachováním společného zdanění manželů.