To je obrovský problém. V Česku jsou totiž milióny pracovních smluv, na nichž jsou rodná čísla uvedena. Byla totiž v minulosti součástí v podstatě každé smlouvy se zaměstnancem. V nově uzavíraných smlouvách už rodná čísla být nemohou, pokud k tomu nedá pracovník výslovný písemný souhlas.

Povinnost odstranit ze smluv rodná čísla nebo si vyžádat písemný souhlas zaměstnance s jejich ponecháním zavedla loni novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Firmy měly tuto povinnost splnit do konce loňského roku s tím, že pokud to z nějakého důvodu neudělaly, musí to napravit dodatečně. Za nesplnění této povinnosti jim hrozí pokuta až deset miliónů korun.

"Jsem z toho na mrtvici. Než bych získala souhlas od všech pracovníků, tak to radši rodná čísla postupně po chvilkách zamazávám. Všechno zdaleka ještě nemám v pořádku. Bojím se, že kdyby přišla kontrola, tak dostaneme pokutu," řekla Právu personalistka, která si nepřála být jmenována.

Personalisté: je to šikana

Podle Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je ale zmíněné ustanovení zákona na místě. "Není důvod, aby na pracovních smlouvách bylo uvedeno rodné číslo. K identifikaci pracovníka stačí datum jeho narození," sdělil Právu JUDr. Roman Recman z tohoto úřadu.

Současně upozornil, že zákon sledoval mnohem širší cíl. "Jde hlavně o to, aby firmy nepoužívaly počítačové programy, které registrují lidi podle rodných čísel, a aby se rodná čísla nedostala nelegálně mimo podnik a nebyla zneužita," zdůraznil Recman. Personalisté ale trvají na tom, že vymazání rodného čísla ze smluv je zbytečná šikana. Upozorňují, že nehrozí zneužití tohoto osobního údaje pracovníka. A to proto, že do pracovních smluv nahlíží jen omezený okruh osob: zaměstnavatel, dotyčný pracovník, kontrolní orgány a odbory.

Namítají i to, že zaměstnavatel se bez rodného čísla zaměstnance stejně neobejde a musí ho jiným způsobem od pracovníka získat. Bez něho by totiž firma nemohla svému pracovníkovi poskytnout slevy na dani, přihlásit ho ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, nahlásit jakékoli změny u pojištěného pracovníka a naopak ho od pojištění odhlásit, vystavit evidenční list důchodového pojištění apod.

Personalisté přitom vidí, že jinde se rodné číslo stále běžně používá. Například lékař ho uvádí na každé pracovní neschopence. Je i na výpisu z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku. Rodné číslo vyžadují i splátkové firmy a banky na potvrzení zaměstnavatele o příjmu žadatele o úvěr. Komerční banka žádá rodné číslo na formuláři pro výběr hotovosti z účtu.

"Je to hrozné, byrokracie přibývá jako na běžícím pásu a nikdo nemyslí na důsledky,. Stále se na nás valí nové a nové povinnosti a poslancům je to úplně jedno," řekl Právu náš zdroj.

Mizí zatím pomalu

I přes hrozbu vysokých sankcí a dávno prošlý zákonný termín postupuje vymazávání rodných čísel z pracovních smluv hlemýždím tempem. "Řada zaměstnavatelů zatím vůbec netuší, že rodná čísla ze starých smluv musí buď vymazat, nebo požádat pracovníka o dodatečný souhlas s jeho ponecháním, " soudí JUDr. Ladislav Jouza z ministerstva práce a sociálních věcí.

Řada personalistů má i obavu, zda vymazání rodného čísla nelze kvalifikovat jako neoprávněný zásah do smlouvy. Jouza ale tyto obavy vyvrací. "Vymazání rodného čísla není změnou pracovní smlouvy, a tudíž zaměstnavatel to může udělat jednostranně," zdůraznil.

Jinou věcí je, že Úřad na ochranu osobních údajů zatím žádnou firmu za toto provinění nepostihl. "Z vlastní iniciativy jsme v této věci sami kontroly nedělali a ani se k nám nedostala žádná stížnost na neoprávněné použití rodného čísla v pracovní smlouvě," sdělilo Právu tiskové oddělení tohoto úřadu.