Česko se navíc podle úterní zprávy EK stále více vzdaluje přijetí eura. Ze čtyř kritérií nutných pro jeho přijetí plní v současné době již jen dvě - drží nízkou míru inflace a má stabilní úrokové sazby.

Naopak stále se prohlubuje schodek veřejných rozpočtů, který dosáhne v příštím roce až 4,1 procenta hrubého domácího produktu. [celá zpráva] Před přijetím jednotné měny musí Česko snížit schodek veřejných rozpočtů pod tři procenta HDP. To se podařilo naposledy v roce 2004, od té doby se výsledky jen zhoršují.

Problémy má i česká měna s takzvaným kurzovým hlediskem (ERM II). Jde o stabilní pásmo kurzu koruny, které musí měna držet dva roky před přijetím eura.

EK je ve svých předpovědích mírně pesimističtější, než byla v minulosti. Ještě před několika týdny předpovídala pro Česko schodek veřejných financí v roce 2007 okolo 3,7 procenta HDP. Nyní je to až 4,1 procenta HDP.

Co plníme Co neplníme
nízkou míru inflace vyrovnané veřejné rozpočty
stabilní úrokové sazby kurzové hledisko koruny