MD však nezveřejnilo dodatek celý, neboť Kapsch si vymínil utajení těch částí dodatku, které se týkají firemního know-how. Začerněny jsou například názvy spolupracujících pojišťoven a výše poplatků za transakce s platebními kartami.

Text dodatku ke smlouvě s firmou Kapsch čtěte ZDE.

Dodatek umožňuje firmě Kapsch během prvních tří měsíců provozu systému snížení efektivity výběru mýta až na 85 procent. Při překročení limitu 95procentní úspěšnosti se zvyšuje firmě Kapsch odměna oproti původní smlouvě. Firmě podle ustanovení dodatku připadnou veškeré mýtné poplatky, které firma vybere nad hranici 95 procent. Například v Rakousku se úspěšnost mikrovlného systému blíží sto procentům.

Podle dodatku také stát ponese plnou zodpovědnost za náhradní řešení mýtného systému v případech, kdy se společnosti Kapsch nepodaří sehnat všechna stavební povolení k mýtným branám od státní správy a samosprávy. Dnes je přitom jisté, že systém opravdu bude fungovat v provizoriu, neboť se nepodaří vybudovat datové a elektrické přípojky ke všem branám. Asi 150 bran ze 167 tak budou pohánět naftové agregáty.

Jeden z majitelů rakouské firmy George Kapsch ale ve čtvrtek ČTK řekl, že Kapsch je připraven převzít závazky z provizorního provozu zpět.

Dodatek také umožnil firmě Kapsch odsunout zprovoznění mýtného systému na silnicích prvních tříd o šest měsíců. Mýtné na 1100 kilometrech silnic prvních tříd se tak má začít vybírat až od 1. července 2007.

Dodatek uzavřelo ministerstvo dopravy s Kapschem proto, aby se urychlila výstavba systému. Ta měla původně trvat 12 měsíců, tendrem o mýto se však zabýval antimonopolní úřad a výstavba začala až o tři měsíce později. Urychlení výstavby Kapsch podmínil uzavřením dodatku, na druhou stranu mu zanikly jakékoliv nároky na prodloužení lhůt dokončení systému.

Ministerstvo dopravy i firma Kapsch se také dohodly, že budou společně hledat technické řešení i právní shodu, aby byl mýtný systém funkční od 1. ledna 2007.

Nový dodatek bude podepsán v prosinci

Jak Georg Kapsch novinářům sdělil, jednání o dodatku budou pokračovat 28. listopadu. Dodatek by měl být podepsán do poloviny prosince.

MD chce zabránit, aby stát musel hradit mimořádné náklady, které v průběhu výstavby vznikají. Stát se má totiž podílet na pronájmu a provozu naftových agregátů, které budou většinu bran napájet, než se k nim vybudují stálé elektrické přípojky.

Mýto budou platit vozidla o hmotnosti dvanáct a více tun. K 22. listopadu už bylo na dálnicích a rychlostních silnicích vztyčeno 157 ze 167 mýtných bran. Základových patek bylo vybudováno 165, a mýtnou technologií osazeno 133 bran.

"Hotové brány jsou průběžně testovány, aby byla k 1. lednu, kdy má výběr mýtného odstartovat, zajištěna jejich plná funkčnost," řekl Právu generální ředitel Kapsch Telematic Services Karel Feix. Informoval také, že už 1. prosince začne v rámci komplexního testování pilotní provoz.

Na čtvrteční tiskové konferenci pak Georg Kapsch zdůraznil, že jeho firma vybudovala už sto mýtných systémů v 26 zemích. V žádné však nebyla taková diskuze jako v ČR.