Ekologové se zavázali, že stáhnou odvolání podána v povolovacím řízení i žalobu proti stanovisku dopadu investice Hyundai na životní prostředí, tzv. EIA, a své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s investorem a krajem, nikoli podáváním odvolání či žalob. Stát a Moravskoslezský kraj se zavázaly, že zastaví přípravu strategických průmyslových zón Dolní Lutyně a Šilheřovice. Signatáři deklarace o závazcích informovali na pondělní tiskové konferenci v Ostravě.

Dohoda má vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny v Nošovicích a na druhé straně k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a nošovické továrny.

"Není potřeba zdůrazňovat, že jsme byli a jsme i nadále připraveni dodržovat veškeré zákony, pravidla a vyhlášky České republiky, a to i bez dohody, kterou jsme spolupodepsali, ale chápeme, že tato písemná forma Deklarace porozumění umožňuje lépe zakotvit vzájemné sliby a závazky a zároveň je zřetelně a jasně sdělit veřejnosti," prohlásil před novináři jednatel Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Eok-Jo Kim.

Nebudou se připravovat další průmyslové zóny

HMCC a Moravskoslezský kraj v deklaraci ujišťují občanská sdružení, že ve všech správních řízeních týkajících se zóny a závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a vyvinou veškeré úsilí, aby veškerá rozhodnutí příslušných správních orgánů byla v souladu s českým právním řádem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel. Kraj a stát se v dohodě zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v kraji, tedy Dolní Lutyně a Šilheřovic, a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů, tzv. browfields. "Naším zájmem je, aby k nám investoři vstupovali do prostředí, které neprovází dramatické souboje," prohlásil moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský (ODS).

Společnost HMMC se v deklaraci zavazuje mj. také k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v obcích kolem nošovické zóny. Hyundai během dvou let do fondu postupně vloží 20 mil. korun.

Ekologické sdružení stáhne žalobu

Občanská sdružení - Ekologický právní servis (EPS), Beskydčan, Půda pro život a Děti Země - vidí v přípravě a realizaci průmyslové zóny Nošovice a závodu HMMC od počátku jistá enviromentální, společenská i ekonomická rizika. V uplynulých měsících nevládní organizace napadly rozhodnutí v povolovacím řízení odvoláními a stížnostmi, EPS v červenci podal u Městského soudu v Praze žalobu proti stanovisku ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu investice Hyundai na životní prostředí (EIA). "Žalobu proti stanovisku EIA, která je předmětem soudního řízení, stáhneme," řekl novinářům právník EPS Pavel Franc.

Společnost HMMC, jak řekl Eok-Jo Kim, už v červenci vyzvala právníky EPS k jednání. Vyjednávání se rozběhla v srpnu a probíhala po celé září a říjen. Postupně se do nich zapojily Moravskoslezský kraj, CzechInvest, poté další nevládní organizace, které se účastnily povolovacích řízení o nošovické zóně a závodu HMMC. 

Zřejmě se zpozdí i výroba

Jednatel HMMC Eok-Jo Kim novinářům v pondělí řekl, že hlavní stavební práce na stavbě závodu v Nošovicích začnou v únoru 2007. "Původně jsme plánovali zahájit výrobu v říjnu 2008. Předpokládáme, že to však bude mít zpoždění několik měsíců," dodal. Jak již Právo informovalo, zdržení nastalo během povolovacího řízení k vydání územního rozhodnutí pro skrývku ornice v průmyslové zóně, které se kvůli připomínkám účastníků řízení protáhlo na bezmála čtyři měsíce. [celá zpráva]