"První šestihodinovou blokádu, s níž počítáme v neděli 3. prosince, jsme v úterý už ohlásili příslušným správním orgánům. Máme za to, že Česká republika učinila kolaudační rozhodnutí týkající se Temelína za zády Rakouska a tímto krokem zašla příliš daleko," tvrdí Reimer.

Připouští ale, že kolaudační rozhodnutí je sice právoplatné a Rakousko nemá šanci na jeho zrušení. On i další rakouští odpůrci Temelína jsou přesvědčeni, že z české strany došlo k porušení mezinárodní dohody z Melku.

"Zkoumat nyní kolaudační protokoly ale už nemá smysl a naše vláda v kauze Temelína opět selhala," konstatoval další z protitemelínských aktivistů Manfred Doppler a dodal, že hornorakouští odpůrci Temelína budou na vládě požadovat, aby podala na českou republiku ohledně Temelína mezinárodní žalobu. Navíc jsou rozhodnuti v případě dalších poruch na elektrárně budou pokračovat v blokádách.

Aktivisté budou v blokádách pokračovat

"Pokud vím, v úterý se opět objevila další závada na druhém bloku. Je to naprosto logické, pokud česká strana nic neučiní k lepšímu zabezpečení chodu Temelína, bude náš odpor proti jeho chodu pokračovat včetně blokád," zdůraznil Doppler.

První temelínský blok pracuje v současné době na plný výkon. Na druhém bloku ale museli v úterý technici přerušit předepsané fyzikální testy, které předcházejí znovuspuštění reaktoru po ukončení plánované odstávky spojené s výměnou čtvrtiny paliva.

"Příčinou přerušení testů byla netěsnost armatur na trase odvzdušnění systému napájecí vody parogenerátoru číslo 3. Přípravu bloku na obnovení provozu provázejí velké teplotní změny, a tyto úniky se přitom objevují. Předpokládáme, že už dnes budeme moci ve zkouškách pokračovat," řekl Právu mluvčí elektrárny Milan Nebesář.

Energetici blok spustili minulý pátek po souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Reaktor bloku byl odstaven delší dobu, než energetici původně plánovali, neboť palivo vykazovalo nečekané větší funkční odchylky.

Pomocí monitorovacího programu technici jeho chování sledovali a museli dokončit analýzy po výměně paliva. Zároveň ČEZ přistoupil spolu s dodavatelem paliva k úpravám v konstrukci nových článků, aby odchylky omezil.