Nejvyšší úroveň i dynamiku růstu příjmu na jednoho člena domácnosti zaznamenalo ministerstvo u domácností zaměstnanců bez dětí. Meziročně se zvýšil o 8,5 procenta na 13 919 korun. Naopak u rodin s dětmi s minimálními příjmy se příjem na jednoho člena domácnosti zvýšil pouze o 2,4 procenta na 3856 Kč.

Průměrná nominální mzda se v celém národním hospodářství v 1. pololetí meziročně zvýšila o sedm procent na 19 484 korun. Její růst se zrychlil, v prvním pololetí roku 2005 činil 5,5 procenta. Reálná hrubá mzda meziroční stoupla o čtyři procenta.

Rostou důchody

Zvětšily se ale opět rozdíly ve mzdách v regionech. Rozdíl mezi Prahou s nejvyššími mzdami a Karlovarským krajem s nejnižší mzdovou úrovní se zvýšil o 815 korun na 8435 korun. Nejvíc vzrostla nominální mzda v kraji Vysočina (8,2 procenta), nejméně pak v Ústeckém kraji (5,4 procenta) a v Karlovarském kraji (5 procenta).

V hodnoceném pololetí se meziročně zvýšily také sociální příjmy a to celkem o 10,9 miliardy korun na 178 miliard korun. Na sociálních příjmech se nejvýznamněji podílely dávky důchodového pojištění, a to téměř ze tří čtvrtin. Reálný růst vyplacených důchodů o 4,1 procenta měl také hlavní podíl na meziročním nárůstu kupní síly příjemců sociálních dávek.