Právu to řekl Václav Kocich, vedoucí územně příslušného Stavebního úřadu v Dobré. Podle dřívějších informací Moravskoslezského kraje měl odvoz zeminy ze zóny začít na sklonku léta, poměrně dlouho však trvalo řízení pro vydání územního rozhodnutí.

"Od podání návrhu po nabytí právní moci územního rozhodnutí uplynuly čtyři měsíce," řekl Kocich. Důvodem podle něj bylo, že během řízení jeho účastníci podali hodně připomínek, dokumentace tak musela být doplněna a znovu dána možnost všem účastníkům stavebního řízení, aby se vyjádřili. "Tento měsíc bude vydáno územní rozhodnutí na výrobní areál a teprve po nabytí právní moci může investor požádat o stavební povolení," dodal.

Mluvčí HMMC Petr Vaněk Právu potvrdil, že investor zahájil skrývku ornice a podornice. Podle něj by tyto práce měly trvat v závislosti na počasí asi dva měsíce. Termín zahájení stavby továrny se, jak dále řekl, bude odvíjet od toho, jak se podaří zvládnout skrývka zeminy, a rovněž od toho, jak budou vydávána stavební povolení. Podle něj firma dělá vše pro to, aby stavba továrny mohla začít do konce prosince, tedy v termínu, který investor již dříve deklaroval. [celá zpráva]

"Pokud by ale nastalo zdržení ve vydávání stavebních povolení, nedá se vyloučit, že začneme nějaký týden, dva po Novém roce," dodal.

Čtvrt miliónu tater

Korejská firma bude svážet zeminu ze 200hektarové plochy, na níž vyroste výrobní areál, na zbylých 60 hektarech zóny bude ornici a podornici skrývat Moravskoslezský kraj. Jeho mluvčí Šárka Swiderová Právu řekla, že rada kraje ve středu schválila smlouvu s dodavatelem, takže kraj s terénní prácemi začne příští týden.

Ze zóny by mělo být odvezeno kolem 750 tisíc kubíků ornice a 200 tisíc kubíků podornice, což představuje asi 250 tisíc plně naložených tatrovek. "Zatím je to odhad, až praxe ukáže, kolik zeminy skutečně bude. Počítáme s tím, že to bude velký nápor na silnice v dotčených obcích a tudíž budeme po obcích chtít vyčíslení škod a rekonstrukce komunikací zaplatíme," uvedla Swiderová. Sdělila, že kraj bude odvoz zeminy podle odhadů v zakázce stát přes 100 miliónů korun a rekonstrukce poškozených silnic pak přes čtvrt miliardy.

"Počítáme s pomocí státu," dodala. Zemina se bude svážet na desítky míst v okolí zóny, mj. na různá místa v Nošovicích, Vyšních Lhotách, Nižních Lhotách, Raškovicích, také do Bašky, Skalice, Vojkovic, Dobré, Hodoňovic, Bruzovic atd. "Menší část dostanou na své pozemky  i soukromníci," dodala Swiderová.