"U ročenky se jedná o souhrn statistických informací k životnímu prostředí v ČR. Například kapitola věnující se obyvatelstvu a jeho pohybu nebo kapitola o dopravě využívají data ze SLDB 2011," připomíná redaktorka ročenky Jandová.

Podle tiskové mluvčí agentury Branišové Zpráva o životním prostředí slouží politikům jako podklad pro rozhodnutí v oblastech životního prostředí.

Jako názorný příklad, kde mohou být data ze SLDB 2011 využita, je problematika čistíren odpadních vod. Podle zákona totiž musí mít obec od určitého počtu obyvatel čističku. "Předpokládáme, že existují obce, které se vylidňují nebo naopak rostou. Podle SLDB 2011 zjistíme skutečný počet obyvatel, a budeme tak schopni říct, které obce čističku mají mít a které nemusí," připomíná Branišová.

Obdobným příkladem může být i problematika topení. "Na základě dat ze SLDB 2011 můžeme sestavit mapy oblastí, které potenciálně nejvíce znečišťují životní prostředí," doplňuje Branišová.

Podle ní je pak na politicích, aby navrhli řešení ohledně spalování nekvalitního uhlí, odpadků či podomácku vyrobených náhražek paliva v domácích kotlích. "Může jít například o motivující kampaň nebo ještě lépe ekonomickou pobídku," dodala Branišová.