Krajské úřady dostanou od ministerstva patřičné instrukce, jak postupovat. Resort si od cizinecké policie vyžádá údaje o počtech občanů EU s přechodným pobytem v jednotlivých obcích, případně zajistí i dotisk volebních lístků.

O tom, že občané EU s přechodným pobytem na českém území mají volební právo, rozhodl v pátek Krajský soud v Brně. Doposud měli u obecních voleb hlasovací právo pouze cizinci s trvalým pobytem.

Soud vyhověl žalobě Slováka, který požádal o doplnění na seznam voličů, což mu městská část odepřela s tím, že nemá trvalý pobyt. [celá zpráva]