Hlavní obsah
Některé úřady nelze jen tak zrušit nebo sloučit, protože bude nutné změnit příslušné zákony Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Vládní plány na úspory ministerstva cupují na kusy

Velké odhodlání a silná slova o miliardách úspor, kterých vláda dosáhne zrušením či sloučením úřadů a institucí, odstraněním duplicitních činností státní správy, případně i rozprodáním nepotřebného majetku, dostaly po projednání ve vládě trhlinu: jednotlivá ministerstva se zeštíhlování brání zuby nehty.

Některé úřady nelze jen tak zrušit nebo sloučit, protože bude nutné změnit příslušné zákony Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Vládní plány na úspory ministerstva cupují na kusy

Podle loňského usnesení vlády mají příští rok díky zjednodušení agend a zrušení duplicit ušetřit téměř 12 miliard korun. Rok poté pak dokonce téměř 25 miliard. O úspory se má podělit 14 ministerstev a dalších 339 úřadů a organizací zřizovaných státem.

Již rozjezd plnění tohoto úkolu odhalil, jak těžké to bude. Ministerstva dala hned na začátku najevo, že se do tohoto úkolu nehrnou. Ze čtrnácti jich jen polovina poslala na Úřad vlády ČR skutečné vyčíslení možných úspor ve vlastním resortu. Ostatní, např. ministerstva financí či spravedlnosti, neuvedla úspory žádné, jiná jen naznačila, kudy by se mohla ubírat, ale konkrétní úspory chyběly.

Navíc se ukázalo, že není snadné některé úřady jen tak zrušit nebo sloučit, protože bude nutné změnit příslušné zákony.

Petr Mlsna

Foto: Petr Horník, Právo

A tak má ministr Petr Mlsna, který zdědil zajištění miliardových úspor po vicepremiérce Karolíně Peake, těžkou úlohu. „Navržená úspora byla ze strany ústředních správních úřadů v kontextu vládou požadované úspory zanedbatelná,“ konstatuje zpráva, kterou Mlsna předložil vládě. Oněch sedm ministerstev navrhlo totiž úspory ve výši pouze necelé 1,7 miliardy korun.

Úřad vlády tedy sepsal možná opatření s využitím různých dokumentů o organizační struktuře jednotlivých úřadů a vznikl soupis, který, kdyby se ho podařilo naplnit, by znamenal úsporu 16,2 miliardy korun. Již po první poradě ekonomických ministrů se ale smrskl na polovinu. A všechny resorty nakonec odmítly úsporná opatření za více než 11 miliard korun. „Vláda schválila 1. etapu úsporných opatření v celkové výši 8596,43 mil. Kč, přičemž je zde zahrnuta částka ve výši 3724,6 mil. Kč za odprodej majetku,“ sdělil Právu Mlsna. Podle něho ale výnos z prodejů může být vyšší, protože jeho hodnota „opírá se o veřejné údaje stávající účetní hodnoty majetku, které ale nemusí odpovídat potenciálně vyšším ziskům z prodeje nepotřebného majetku ve veřejných aukcích“, uvedl.

Jeden úřad nahradí dva

Kde se mělo spořit nejvíce? Především se očekávalo, že dojde k racionalizaci výdajů na informační a komunikační technologie, že se některé instituce dohodnou na sdílení obslužných činností, případně že se lépe budou využívat budovy a další státní majetek. Těchto návrhů ale soupis obsahuje podstatně méně, než se čekalo. Mlsna předpokládá, že tato úsporná opatření přijdou na řadu v rámci úsporných opatření pro rok 2015.

Velkou sumu nyní mělo přinést také snížení počtu ministerstev. V tom se ale vláda neshodla. Zatímco koaliční partneři souhlasili se sloučením ministerstev průmyslu a obchodu s dopravou (vytvořilo by se ministerstvo hospodářství), ve vzduchu zůstal podobný osud ministerstev školství a kultury a také práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

„O rušení a slučování dalších ministerstev v této etapě vláda nerozhodla a s největší pravděpodobností již během svého mandátu nebude rozhodovat,“ tvrdí Mlsna.

Ani zrušení ministerstva pro místní rozvoj není jisté. Ukázalo se totiž, že ho nelze zrušit zcela bez náhrady. Na jeho místě budou muset „vyrůst“ hned dva úřady – Úřad pro veřejné investování a Nejvyšší stavební úřad. Náklady na to nejsou zanedbatelné – počítá se se 40 milióny korun. Největším přínosem likvidace MMR by tak nejspíš byl prodej jeho sídla na nejlukrativnějším místě v Praze – na Staroměstském náměstí.

Resorty se bouří

Mlsnův úřad uspěl ve vládě s ideou vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů – tzv. Agentury pro poskytování rehabilitací. Narazil ale s dalšími návrhy. Například s vytvořením jednoho dozorového orgánu nad bezpečností potravin, kdy by se spojila Státní zemědělská a potravinářská inspekce s Českou obchodní inspekcí, které by se později sloučily pod Celní správu.Pochopení nezískal ani nápad postupně převést výzkumné resortní výzkumné ústavy pod veřejné výzkumné instituce, tedy pod univerzity či Akademii věd. Podporu nezískalo ani slučování resortních sportovních center do jednoho pod hlavičkou ministerstva školství.

Ministerstva posílají k ledu i další návrhy. Například přesun České centrály cestovního ruchu z ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Sloučení Puncovního úřadu s úřady věnujícími se metrologii či zkušebnictví odmítlo MPO stejně jako zrušení Výzkumného ústavu materiálu. Vnitru se nelíbí nápad na zrušení jeho tiskárny. Ministerstvo zdravotnictví se nechce vzdát zřízení Národní rady pro hluk. Nesouhlasí ani se slučováním krajských hygienických stanic do dvou či tří organizací. Ministerstvo zahraničních věcí se brání zrušení Diplomatického servisu a rozpuštění Ústavu mezinárodních vztahů.

Kde by se mělo ušetřit na státních výdajích
Zrušení institucíplánovaná úspora v miliónech Kč
Ředitelství vodních cest (převedení na dopravu a jednotlivá povodí) 7
Ústav územního rozvoje20 + prodej budovy v Brně
Vojenský vlečkový úřad1
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (příp. transformace)15
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Národní institut dalšího vzdělávání12 + prodej majetku
Národní institut dětí a mládeže12 + prodej majetku
Institut pro veřejnou správu Praha24,1
Zdravotnické zabezpečení krizových stavů74
Referenční laboratoř přírodních zdrojů1,5
Prodej majetku
prodej lesní půdy ministerstva obrany a Vojenských lesních statků1630
privatizace vojenských opravárenských závodů1000
nepotřebný majetek divize hotelů, lázeňství ministerstva vnitra261,7
zámek Štiřín329
Sloučení úřadů
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Drážní inspekce 3
Drážní úřad, Státní plavební správa a Úřad pro civilní letectví5
Muzeum romské kultury a Moravské zemské muzeum 
CzechInvest a CzechTrade 
Státní správa hmotných rezerv a ministerstvo průmyslu a obchodu 
resortní inf. technologie na ministerstvu práce, úřadech a inspektorátech, ČSSZ1000
Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí6
Technická inspekce, Úřad pro normalizaci a měření a Český metrologický institut6
Národní technická knihovna a Národní knihovna v Praze (příp. převod pod VŠ) 
Revmatologický ústav a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze20
Koordinační středisko resortních zdravotnických informačních systémů a Ústav zdravotnických informací a statistiky7
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně20
Endokrinologický ústav a Institut klinické a experimentální medicíny5
Státní veterinární správa a Česká plemenářská inspekce290
Státní rostlinolékařská správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský356
CENIA – Česká informační agentura životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav15,1
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků