Hlavní obsah
Zdeněk Altner a jeho advokát Václav Veselý (vpravo ve výřezu) Foto: Petr Hloušek/Česká televize ČT24, Právo

Smlouva byla pro ČSSD výhodná, říká Altnerův advokát

Smlouva, kterou uzavřel Zdeněk Altner a ČSSD v roce 1997, byla pro soc. dem. výhodná, tvrdí Altnerův advokát Václav Veselý. Připomněl, že Altner vysoudil pro ČSSD majetek v hodnotě miliardy korun, měl tedy nárok na výraznou odměnu.

Zdeněk Altner a jeho advokát Václav Veselý (vpravo ve výřezu) Foto: Petr Hloušek/Česká televize ČT24, Právo
Smlouva byla pro ČSSD výhodná, říká Altnerův advokát

Kdy by měl Zdeněk Altner peníze od ČSSD dostat?  

Není žádný předpis na termín písemného vyhotovení rozsudku, ale standardně soud vyhotoví písemný rozsudek do měsíce. Obvyklá pariční lhůta, tj. lhůta k zaplacení pohledávky, je do tří dnů od doručení rozsudku. Nejdříve se musí na rozsudku vyznačit právní moc, a proto k plnění dochází později, než je uvedeno v rozsudku.

Soc. dem. se chce dovolat k Nejvyššímu soudu, ale to nemá odkladný účinek. Musí tedy zaplatit celou sumu ihned?

Dovolat se je jejich nezadatelné právo. Podání dovolání nemá ze zákona odkladný účinek.

Soc. dem. tvrdí, že ta částka narostla do tohoto rozměru vaší vinou. Prý jste obstruovali jednání soudu, aby se protahovaly lhůty a rostly úroky.

Většina dlužníků tvrdí, že to způsobil ten věřitel. Jednou z obstrukcí mělo být, že jsme se odvolali proti rozsudku ve sporu proti druhé žalované – společnosti Cíl, a. s. (dceřiná společnost ČSSD – pozn. red.). Ale i první žalovaná se v této věci odvolala. Využití opravného prostředku nelze považovat za obstrukce.

Můj klient se dostal navíc do existenčních problémů, a proto jsme soud požádali o osvobození od soudních poplatků. Soud nám zpočátku nevyhověl a jednání o této věci si vyžádalo určitý čas. Soudní poplatek stanoví soud podle výše žalované jistiny a v tomto případě se jednalo o značně vysokou částku.

Uváděl jsem i u soudu, že dlužník mohl kdykoliv svůj dluh zaplatit, nikomu jsme nebránili, aby žalovaná strana zaplatila už před 16 lety. Mohla zaplatit buď nám, nebo využít jinou formu úhrady např. do soudní úschovy. Kdyby ČSSD před 16 lety dala do soudní úschovy žalovanou částku, tak by žádná smluvní pokuta narůstat nemusela.

Kdy odhadujete, že váš klient peníze od ČSSD dostane?

Pariční lhůta uvedená v rozsudku činí tři dny a věřím, že žalovaná strana se s touto lhůtou vypořádá.

Jak to, že je doktor Altner v existenčních potížích, když před lety dostal od ČSSD za své služby 17 miliónů?

Je to složitá věc a směšuje se v tom několik pohledávek. Celkem jsou čtyři. Doktor Altner vystavil na základě mandátní smlouvy fakturu, ale musel z ní zaplatit DPH. Dostal ale pouze částečně zaplaceno, větší část fakturované částky byla žalovanou stranou složena do soudní úschovy, ale daň z přidané hodnoty se musela odvést z celé fakturované částky.

Navíc se od roku 2000 soudí, musel platit advokáty, měl další výlohy s probíhajícími spory. Já doktora Altnera zastupuji od roku 2008.

Svědčil ve sporu, ve kterém jste doktora Altnera zastupoval, i Miloš Zeman, který s ním smlouvu podepisoval?

Ne, současný pan prezident Zeman ve sporu navržen jako svědek nebyl. Podle mého názoru mandátní smlouva, kterou s mým klientem tehdejší předseda ČSSD pan Miloš Zeman uzavřel, byla pro ČSSD výhodná.

Pan Zeman byl zkušený ekonom a nepodepsal by pro ČSSD nevýhodnou smlouvu. V té době měla ČSSD velké problémy, fakticky nevlastnila žádný majetek. Její dceřiná společnost Cíl, a. s., nebyla v té době zapsána v obchodním rejstříku. Pan doktor Altner jí za této složité situace vymohl majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun.

Můj klient byl nucen do probíhajícího sporu sám investovat, hradit znalecké posudky a další náklady.

Žalovaná strana nic neriskovala, do sporu nemusela investovat, ale mohla získat značný majetek. V případě neúspěchu ve věci by žalovaná nemusela doktoru Altnerovi nic hradit a veškeré náklady by šly k jeho tíži. Teprve po úspěšném získání majetku se začala žalovaná bránit plnění uzavřené mandátní smlouvy.

Je deset procent z hodnoty vysouzeného majetku pro advokáta standardní odměna?

Můj klient byl kárně stíhaný advokátní komorou na základě stížnosti, kterou na něho podala žalovaná strana za údajné porušení etických pravidel advokátní komory. Kárná komise ČAK rozhodla tak, že sjednaná výše odměny, s ohledem na složitost celé kauzy, je naprosto přiměřená.

Naopak kárný senát kárné komise ČAK konstatoval, že nelze tolerovat, aby účastník smlouvy, kterému se dostalo plnění a který z tohoto plnění má i očekávaný prospěch, odmítal poskytnout za toto plnění sjednaný hodnotový ekvivalent jen s poukazem na to, že se mu to již v dané chvíli zdá nevýhodné, resp. že si při uzavírání smlouvy výši odměny neuvědomil.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků