Hlavní obsah
 

Rath přivítal Paroubka v soudní síni úsměvy

Výslechem dalších svědků pokračoval ve čtvrtek soud v kauze bývalého poslance Davida Ratha. Vypovídali dva úředníci, kteří měli na starost projekty a zakázky financované z peněz Evropské unie. Na soudní přelíčení se přišla podívat i manželka bývalého předsedy ČSSD Jiřího Paroubka Petra. Odpoledne se dostavil i její manžel.

 
Rath přivítal Paroubka v soudní síni úsměvy

On-line přenos skončil, děkujeme za pozornost.

14:24 - Soudce Pacovský přerušil hlavní líčení. Po týdenní pauze bude pokračovat 17. září.

14:14 - Výpověď svědka Pivrnce shrnuje, že v hodnocení projektu k rekonstrukci zámku Buštěhrad postupoval objektivně, nebyl na něho vyvíjen žádný nátlak.

Po přečtení výpovědi má námitku pouze k tomu, že časový postup jednání s projektanty se lišil. „Mluvil jsem o březnu, dubnu 2012, ale ve skutečnosti to bylo na podzim roku 2011,“ upřesňuje.

13:56 - Davida Ratha zajímá, jak fungoval systém, podle kterého ROP porovnával ceny s cenami obvyklými. Po dlouhém technickém vysvětlení svědka Pivrnce čte soudce Pacovský jeho podrobnou výpověď z přípravného řízení.

13:45 - „Pokoušel se vás někdo ovlivňovat, abyste hodnotil ku prospěchu žadatele?“ ptá se obhájce Sokol. „V žádném případě,“ namítá Pivrnec.

13:42 - Rath se otáčí a hází úsměvy směrem k Paroubkovi. Ten mu vrátil spíše nenápadné pousmání.

Manželé Paroubkovi u soudu s Davidem Rathem a spol.

Foto: Milan Malíček, Právo

13:37 - „Prováděl jste nějaké hodnocení projektu?“ pokračuje soudce. „Na výsledek si nevzpomenu, ale samozřejmě projekt prošel. Měl nějaké ponížení rozpočtu kvůli vyjádření znalce, ale už si nepamatuji, kolik to bylo,“ uvádí svědek.

13:33 - „Víte, za jakou částku měl být podle záměru buštěhradský zámek rekonstruován?“ táže se soudce. „Nevím,“ odpovídá svědek.

„Měly být součástí rekonstrukce stavební práce, nebo i vybavení?“ pokračuje v dotazování. „Obě dvě varianty jsou možné,“ míní Pivrnec.

„Setkal jste se někdy, že by měl někdo v souvislosti s rekonstrukcí obdržet provizi?“ zajímá soudce. „Samozřejmě že ne,“ odpovídá na smršť otázek Pivrnec.

13:25 - Po krátké pauze pokračuje soud výslechem dalšího svědka, bývalého pracovníka Úřadu regionální rady ROP Střední Čechy Miroslava Pivrnce.

„Davida Ratha jsem vídal na výborech regionální rady, ale jinak jsme spolu nekomunikovali. K ostatním obžalovaným nemám žádný vztah.“

13:09 - K soudu dorazil i bývalý premiér Jiří Paroubek, který nešetřil kritikou na kauzu. „Jsou v ní černá místa“ a obžaloba podle něj není pevná v kramflecích.

Paroubek dále uvedl, že si neumí představit, jak vypadá sedmnáctiměsíční vazební stíhání. „Některé věci, které jsem slyšel v médiích kolem Budišova, promiňte Buštěhradu, jsou takové staré policejní triky, které už tady jednou byly. Nějaké přeceňování zakázky, která ani nebyla – tomu já nerozumím,“ řekl a dodal, že kdyby zůstal předsedou sociální demokracie, nestalo by se to.

12:35 - Soudce vyhlásil přestávku

12:32 -„Kontrola všech projektů, podmínek zadávací dokumentace byla vysoce sofistikovaná, zabývali se jí pracovníci, kteří mají příslušné vzdělání a kvalifikaci,“ potvrdil výpověď Novotného obžalovaný Jireš, k jeho stanovisku se připojil i obžalovaný Řehák.

Soudce Pacovský vyhlásil půlhodinovou pauzu. Na odpolední jednání by měl dorazit i Jiří Paroubek.

12:29 - Advokát Černý doplňuje, zdali na něho činil David Rath nějaký nátlak. „Ne,“ odpovídá Novotný.

12:25 - Svědek Novotný nechce na písemné výpovědi nic měnit ani ji doplňovat.

12:15 - Ve čtení výpovědi střídá soudce Pacovského přísedící.

Petra Paroubková se na lavici pro veřejnost baví s Rathovým advokátem Romanem Jelínkem, který právě dorazil do jednací síně.

11:59 - Ředitel firmy Hospimed Jindřich Řehák, jehož společnost figuruje v korupční kauze poslance Davida Ratha, se podrobněji ptal svědka Novotného na zakázky středočeských nemocnic. Soudce Pacovský čte jeho podrobnou výpověď z přípravného řízení.

11:42 - „Měl jste nějakou zprávu o tom, že by některé žádosti, které se týkají zakázek, měly něco zatajit nebo v nich byly nepravdivé údaje?“ ptá se Rath. Svědek uvádí, že si není vědom.

Petra Paroubková se přišla podívat na soud s Davidem Rathem a spol.

Foto: Milan Malíček, Právo

11:34 - Soudce pokračuje v krátkém přerušení hlavního líčení. Po poradě klientů s obhájci míří k pultíku opět Tomáš Novotný, aby dokončil svou výpověď. Obžalovaný Rath se ptá na profesní zkušenosti.

11:30 - O krátké přestávce dala Petra Paroubková rozhovor médiím. „Není možné, aby v Čechách probíhaly soudy jako například v Kyrgyzstánu nebo Zimbabwe. Když pokládá otázky státní zástupce Jirát, tak je mu vyhověno. Když pokládá otázky obhájce pana Ratha, tak je zastavován,” podivovala se Paroubková.

Jiří Paroubek s manželkou Petrou v soudní budově.

Foto: Milan Malíček, Právo

„Byla jsem pana Ratha pozdravit, protože myslím, že v nouzi je potřeba člověku vyjádřit podporu. Eskorta nedovolila, aby se na mě otáčel, ale aspoň jsem mu mohla sdělit, aby se držel, že ho jdu pozdravit, a odpoledne se přijde podívat i můj manžel,“ dodala.

11:01 - Po dvouhodinové výpovědi svědka Novotného vyhlásil soudce Pacovský dvacetiminutovou pauzu.

10:56 - Obhájci se ptají svědka i na jiné veřejné zakázky, jako například u Oblastní nemocnice Kolín.

10:45 - „Domníváte se, že dosavadní výsledky, které jste zatím stihli zkontrolovat v rámci projektu Buštěhrad, by poukazovaly na nějakou diskriminaci vůči jiným firmám?“ ptá se advokát Pancové a Kotta Tomáš Sokol. Svědek to odmítá.

10:33 - Rozhovor vysvětluje Novotný slovy, že žadatel může zahájit stavbu, aniž by byla kontrola na úřadu regionální rady ukončena.

10:27 - „Údajně tu jsou nějaké problémy s projektem Buštěhrad, neslyšel jste něco takového?“ ptá se v rozhovoru Rath Novotného s tím, že 18. května by tedy rád poklepal na základní kámen. „Ne, ale to nebude problém,“ ujišťuje Novotný.

„Chtěli jsme ještě nějaké doplnění k rozpočtu, ale to je věc technická,“ dodává svědek.

10:25 - Černý chce přehrát odposlech hovoru z května, jelikož přepis tohoto hovoru ve spisu chybí. Technicky ale přehrát audiozáznam není podle soudce Pacovského momentálně možné.

Černý čte tedy přepsaný rozhovor ze svých poznámek. Jde o telefonát mezi Novotným a Rathem. Ten chce vědět, v jaké fázi je projekt, jelikož by rád poklepal 18. května na základní kámen.

10:17 - Nyní se řeší protokol z kontroly zadávacího řízení k buštěhradské zakázce, který navrhl předložit k nahlédnutí svědkovi obhájce Ratha Adam Černý.

10:03 - Státní zástupce Jirát dočetl výslech Salačové a táže se Novotného, zda měl ROP v době přezkoumávání dokumentace tušení o tom, že je projektová dokumentace šitá na míru firmě. Svědek odpovídá, že v tomto případě by žádost zamítli.

Jirát se dále ptá na firmu Konstruktiva Branko, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. Novotný uvádí, že v případě podezření by byla firma bez šance.

9:52 - Státní zástupce Jirát čte svědkovi část výpovědi Ivany Salačové o schůzkách Kotta a Pancové.

9:42 - Na dnešní průběh jednání se přišla podívat i Petra Paroubková.

9:35 - S Kottem ani Pancovou ohledně buštěhradské zakázky svědek Novotný nikdy nemluvil.

9:30 -  K hlavnímu líčení se právě se zpožděním dostavila spolupracující obviněná Ivana Salačová.

9:27 - „Obecně kolik procent žádostí bylo za cenu vyšší, než je cena obvyklá?“ zajímá soudce. „Zanedbatelná část to nebyla, blížila se ke třetině,“ uvedl Novotný. „Jaká část žádostí byla nad cenou u Středočeského kraje?“ pokračuje soudce. „Žádosti se nijak nevymykaly,“ tvrdí svědek.

9:21 - „Jakým způsobem získáváte informaci, jestli je cena obvyklá?“ pokračuje soudce. „Najdeme si experta v dané oblasti, který dá posudek,“ opáčil svědek.

9:17 - „S projekty přicházím do styku, jestliže dochází k jednání se žadateli,“ uvedl Novotný. Pokud není s projektem žádný problém, do styku s ním svědek nepřijde. „Pokud se týká stavebních prací, používal ROP nějaký software pro kontrolu cen?“ ptá se dále soudce. „Je tomu tak, zavedli jsme ho v roce 2009. Podle softwaru posuzujeme ceny všech žádostí, které uspějí,“ dodal Novotný.

9:13 - Novotný odpovídá na otázky soudce Pacovského. Pracovní vztah udržoval s Rathem, Kottem a Pancovou. S ostatními obžalovanými nepřišel do styku, pouze s Martinem Jirešem z firmy Puro-klima v roce 2009.

9:08 - Dnes je pozvaný k výpovědi šéf Úřadu regionální rady ROP Střední Čechy Tomáš Novotný.

9:02 - Na programu jsou další výslechy svědků. Včera u soudu vypovídala například bývalá vedoucí odboru veřejných zakázek na Krajském úřadu Středočeského kraje Johana Novotná. Vyvrátila, že by šlo zmanipulovat zakázku na rekonstrukci zámku v Buštěhradě.

9:00 - Eskorta přivedla vazebně stíhané a nyní probíhá porada obhájců s klienty.

Ve čtvrtek budou před pražským krajským soudem vypovídat ředitel Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy a jeho bývalý kolega, který dříve vedl oddělení administrace projektů.

Po jejich výpovědích soud v pátek a další týden hlavní přelíčení přeruší. Další svědci by měli vypovídat až 17. září.

Hlavní líčení v kauze začalo 7. srpna. Soud vyslechl zatím všechny obžalované, přehrál policejní videozáznam ze zadržení Ratha loni v polovině května v Rudné u Prahy a pozval prvních několik svědků. V následujících týdnech má mimo jiné v plánu pustit odposlechy pořízené kriminalisty.

Kauza se točí kolem veřejných zakázek financovaných z fondů Evropské unie. Podle obžaloby skupina jedenácti lidí upravovala tendry, aby vyhrála předem vybraná firma. Jako „mozky organizované trestné činnosti“ označuje bývalou šéfku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a jejího přítele, náměstka nemocnice a exposlance Petra Kotta. Ratha údajně o všem informovali a dělil se s nimi o úplatky. Kromě trojice jsou obviněni většinou manažeři firem.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků