Podle 92 procent z 3024 dotázaných studentů zneužívají Romové systém sociální podpory. Zároveň ale 85 procent z nich uvedlo, že nedělá rozdíly mezi bílými a Romy. Svědčí to tedy o snaze mladých posuzovat Romy objektivně, přestože současně podléhají zažitým předsudkům.

Do lavice klidně, na radnici nikdy!

S romským partnerem by za žádnou cenu nežilo 61 procent dotázaných a s vietnamským téměř polovina. Naopak partnerství s Američanem by nevadilo téměř nikomu.

Sedět v lavici s Romem by byly ochotny tři čtvrtiny respondentů. Skupinou, která činí společnosti největší potíže, jsou podle 70 procent mladých drogově závislí, dále skinheadi a teprve po nich, podle poloviny studentů, Romové. Podle 19 procent studentů největší problémy působí komunisté. Větší míru tolerance vůči jiným národnostem projevují dívky a gymnazisté.

Projekt Společná jízda zorganizovalo v minulém roce již počtvrté sdružení Společnost tolerance. Poprvé se akce věnovala také problematice uprchlíků. Čtyřčlenné skupiny, složené vždy z romského lektora, zahraničního studenta, českého studenta a uprchlíka, navštěvovaly od poloviny září do poloviny prosince jednotlivé střední školy. V každé třídě pak tito lidé 90 minut hráli se studenty psychosociální hry a diskutovali.