Restituent žijící v Rakousku narozdíl od zemřelého strýce s českým občanstvím požaduje od začátku devadesátých let zhruba 9 tisíc hektarů pozemků převážně v Krkonoších. "Občanství dostal Harrach roku 1992 od tehdejšího ministra vnitra Jana Rumla v režimu tzv. osob zvláštního zřetele," přiblížil Josef Kozák šéf restituční agendy Pozemkového úřadu v Semilech, který Harrachovy restituce opakovaně odmítl.

Pozemkovému úřadu dal posléze zapravdu Krajský soud v Hradci Králové i Ústavní soud. "Bylo by nesprávné, kdyby okresní soud dospěl k jinému závěru," okomentovala rozsudek soudkyně Alice Řeháková. "Běží obvyklá odvolací lhůta," podotkla.

Harrach chce jilemnický zámek

Harrachovy nároky zahrnují kromě lukrativních pozemků i zámek v Jilemnici vlastněný Správou Krkonošského národního parku. "Hodnotu požadovaného majetku neznám," řekl Právu Harrachův právník Pavel Hrdina argumentující protiprávností provázející od začátku záležitosti spojené s majetkem Jana Harracha. Rakušan vykonávající brannou povinnost u wehrmachtu zemřel pár dnů po válce v zajateckém táboře.

"Zemřel před účinností Benešových dekretů. Majetek nelze zabavit zemřelému. Stát se prakticky nikdy nemohl stát vlastníkem Harrachovy pozůstalosti, když stále běží dědické řízení započaté roku 1945," tvrdil Hrdina považující konfiskaci za de facto nerealizovaný právní úkon. "Byl stanoven opatrovník majetku v osobě Harrachovy manželky, jež tehdy marně žádala o výjimku z konfiskačního řízení," oponoval Kozák, jehož úřad dominuje mezi řadou Harrachem žalovaných subjektů.

Snaha o mimosoudní dohody

Vleklost restitučního sporu otevírá vzor opakovaně zamítavému stanovisku justice Harrachovi dvířka k penězům. Restituent nebrání mimosoudním dohodám se současnými vlastníky nemovitostí zatížených restitučním břemenem.

Taktiku soudních obstrukcí, kdy nynější vlastník raději zaplatí dohodnutou sumu a restituent obřemení majetek, který mu však nemusí nikdy patřit, úspěšně provozují dědici Karla Des Fours Walderoda. "Kontaktovali nás majitelé jednoho hotelu, kteří ho potřebovali prodat, což s restitučním břemenem nelze," přiznal bez bližších podrobností Harrachův právník.

"Lepší než léta čekat na nedohledný konec sporu. Odmítnutá strana se odvolá a jede to nanovo," podotkl jeden z vlastníků, který raději zaplatil. "Protahovat věc o které bylo několikrát odmítavě rozhodnuto považuji v případě Harrachů za opovážlivost," podotkl Kozák.