"Na straně VŠE došlo k pochybení a vedení školy se za to panu Dimitrovovi omlouvá. Již jsme s ním o tom mluvili. Chyba se stala tím, že vedoucí archivu VŠE provedl jen kontrolu promoční knihy absolventů denního studia. Pan Dimitrov ovšem vystudoval při zaměstnání," řekl včera Právu mluvčí Karlíček.

Dimitrov podle něj na VŠE vystudoval Fakultu výrobně-ekonomickou a získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru ekonomika průmyslu. Diplomovou práci napsal na téma Analýza organizace řízení podniku.