Novináře o tom informovala vedoucí kanceláře předsedy NSS Pavla Procházková.

V jednom ze tří případů navrhovatel nenapadal průběh voleb ale volební zákon, v dalším se domáhal něčeho, co zákon vůbec neumožňuje. Třetí stížnost soudci zamítli, přestože volební právo bylo porušeno. Pacient Psychiatrické léčebny Dobřany totiž nemohl volit kvůli tomu, že jej léčebna nezapsala na do zvláštního seznamu voličů. Překážkou práva volit je podle NSS pouze zbavení způsobilosti k právním úkonům. Pacient však měl tuto způsobilost pouze omezenou.

"Zmíněná překážka ve výkonu volebního práva u něj vůbec nenastala," uvedla Procházková. Podle soudců léčebna svévolně porušila práva pacienta, protože sama rozhodovala, zda pacient má či nemá právo volit. Přesto NSS stížnost zamítl, protože podle Procházkové tato chyba neovlivnila volby v Plzeňském kraji, kde se léčebna nachází.

Nedostatky nemohou zpochybnit regulérnost voleb

"Porušení volebního zákona není natolik intenzivní, aby mohlo jakkoliv zatemňovat konečné volební výsledky, ať by již navrhovatel hlasoval pro kteroukoliv kandidující volební stranu," uvedla Procházková. "Mezi žádnou z volebních stran nebyl zjištěn tak těsný rozdíl odevzdaných hlasů, aby se přiznání jednoho hlasu navíc projevilo na zisku jakéhokoliv mandátu," dodla. 

Volební senát NSS se znovu sejde v pondělí 26. června. Před čtvrtečním jednáním už vyřídil 11 stížností. V jedné z nich zjistil porušení zákona, zamítl ji však, protože chyba neovlivnila výsledky voleb. Hlasování ve znojemském okrsku napadl Jiří Kacetl, který udělil preferenční hlasy kandidátovi ODS Jaroslavu Paříkovi. Ten však nebyl započítán, stejnou chybu soud objevil i v případě dalších kandidátů.

Celkem soud obdržel 71 stížností na volby, řadu z nich ale lidé podali buďto předčasně, nebo až po termínu. Soud musí rozhodnout o poslední z nich do 6. července.