Vybrané matriky určuje příslušná prováděcí vyhláška, která v každém kraji určila jeden úřad. Její vydání se dlouho opožďovalo. Zájemci o registraci proto museli s plánováním slavného dne vyčkávat.

Jasno mají až od konce minulého týdne, kdy vydalo vyhlášku ministerstvo vnitra. Obsahuje mimo jiné vzor formuláře nezbytného k registraci. Dokument je prakticky totožný s tím, co vyplňují heterosexuální páry při uzavírání manželství. Narozdíl od "běžných" manželství nebudou potřebovat páry stejného pohlaví u obřadu svědky. Stačí provést prohlášení před matrikářem a následně sepsat příslušný protokol. Když bude jeden z partnerů cizinec, může být na listině i podpis tlumočníka. Každý z registrovaného páru si ponechá své příjmení - společné nebo zdvojené příjmení zákon o registrovaném partnerství neumožňuje.

Homosexuálové i po prvním červenci nebudou mít v Česku stejná práva jako heterosexuálové. Nebude jim například náležet možný vdovský důchod, nebudou moci adoptovat děti atd.

Seznam matrik
Hlavní město Praha Úřad městské části Praha 1 
Středočeský kraj Magistrát města Kladno
Jihočeský kraj Magistrát města České Budějovice
Plzeňský kraj Úřad městské části obvodu Plzeň 3 
Karlovarský kraj Magistrát města Karlovy Vary
Ústecký kraj Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
Liberecký kraj Magistrát města Liberec
Královehradecký kraj Magistrát města Hradec Králové
Pardubický Kraj Magistrát města Pardubice
Vysočina Magistrát města Jihlava
Jihomoravský kraj Úřad městské části Brno-střed
Olomoucký kraj Magistrát města Olomouc
Moravskoslezský kraj Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zlínský kraj Magistrát města Zlín