Výzkum také zkoumal vliv televizních debat na voliče. Na rozhodování měly dopadl u 37 procent dotázaných. Dva hlavní rivalové - šéf soc. dem. a vlády Jiří Paroubek a předseda ODS Mirek Topolánek svedli čtyři duely. V diskusi se utkali i místopředsedové soc. dem. a ODS a předsedové dalších favorizovaných stran.

"Třídění odpovědí, zda se respondent zúčastnil voleb nebo ne, podle toho, zda byl ovlivněn televizními debatami a obviněním v Kubiceho zprávě, ukazuje, že zatímco vliv předvolebních debat je zanedbatelný, vliv Kubiceho zprávy je zřejmě větší," uvedli autoři výzkumu.

Mezi těmi, kteří se cítí informacemi z Kubiceho útvaru ovlivněni, se voleb zúčastnilo 62 procent dotázaných. Naopak z těch, kteří vliv na rozhodování spíše nebo zcela vylučovali, přišlo k volbám 76 procent. Kubiceho zpráva tedy mohla odradit část příznivců soc. dem., mohlo se však jednat i o sympatizanty jiných stran znechucené politikou.

Zpráva mimo jiné viní Paroubka ze styku s nezletilou dívkou a jeho známého, organizátora Matějské pouti Václava Kočku, dokonce z vraždy podnikatele Františka Mrázka. Paroubek i Kočka informace opakovaně ostře odmítli.

Jak lidi ovlivnily televizní duely a zveřejněná Kubiceho zpráva (v%)
duely
určitě ano 11
spíše ano 26
spíše ne 32
určitě ne 31
Kubiceho zpráva
určitě ano 7
spíše ano 19
spíše ne 33
určitě ne 41
zdroj: STEM

U debat byl dopad na volební účast menší. Zúčastnilo se jich 71 procent z těch, kteří se cítí ovlivněni duely. U skupiny, podle níž diskuse dopad neměly, přišlo volit 74 procent.

V posledním týdnu se rozhodlo 29 procent

Šetření dále zkoumalo, kdy se lidé rozhodli, zda půjdou k volbám a kdy si vybrali svou stranu. Pokud jde o volební účast, většina (69 %) se rozhodla dříve než v posledním týdnu. V sedmi dnech před volbami se rozhodlo k nim přijít 24 procent a 7 procent tak učinilo až ve volební den.

"Ti lidé, kteří se necítili být ovlivněni televizními debatami nebo obviněními v Kubiceho zprávě, se v naprosté většině o své účasti rozhodovali již dříve. Mezi těmi, kteří vliv připouštějí, je podstatně více těch, kteří se rozhodli až v posledním týdnu," uvádí STEM.

O tom, které straně dají svůj hlas, se dříve než týden před volbami rozhodlo 65 procent. V posledním týdnu tak učinilo 29 procent a 6 procent uvedlo, že se rozhodlo až v den voleb.

Průzkum proběhl od 5. do 6. dubna mezi 649 respondenty.