Z informací firmy vyplývá, že skládka byla velkým rizikem pro životní prostředí i pro zdraví lidí. Skládku vysoce nebezpečných odpadů se v bývalé továrně podařilo v dubnu objevit policii, která od letošního února sledovala skupinu lidí, podezřelých s nezákonným nakládáním s odpady.

Jak sdělil mluvčí hradeckého Krajského úřadu Imrich Dioszegi, v areálu bývalého libčanského Vertexu bylo kolem 400 tun odpadů ropných látek. "Jedná se o nebezpečné odpady hořlavé, vysoce hořlavé, dráždivé a pravděpodobně často karcinogenní. Nalezena tu byla kyselina pikrová v množství asi 3 kilogramy. Ta se klasifikuje jako toxická a výbušná látka, nebezpečná pro životní prostředí. Při neodborné manipulaci, smíchání s jinými chemikáliemi či jen při nárazu by hrozila exploze," informoval mluvčí.

Specialisté tam také objevili asi 75 kilogramů fluoridu boritého, látky vysoce toxické, žíravé a nebezpečné pro životní prostředí. Při jakékoliv manipulaci hrozilo bezprostřední nebezpečí pro zdraví a život lidí. V Libčanech byl umístěn i karcinogenní formaldehyd, toxický bróm, asi 100 kilogramů kyanidu draselného a zhruba 6 tun vyřazených autobaterií. Skladovaly se tam také znečištěné sorbenty, vyřazené lednice a další rizikový odpad.

"V Libčanech stále hrozí určitá rizika a je nutné považovat skládku za nebezpečí pro obyvatele i přírodu v okolí. Bezprostřední ohrožení života obyvatel v Libčanech ale nehrozí," řekl královéhradecký hejtman Pavel Bradík (ODS), který v obci vyhlásil před dvěma týdnu kvůli riziku stav nebezpečí. Specialisté, kteří tu se zabezpečováním a inventarizací rizikových látek začali již koncem dubna, budou na místě pracovat i nadále. Areál dosud střeží policie.

Čtyři zaměstnanci firmy Snog HK, v jejímž areálu odpad lěží, byli obviněni z několika trestných činů a vzati do vazby.