Velký zájem nejevili poslanci ani dopoledne, kdy byla Sněmovna svědkem diskuse o vládní koncepci vzdělávání. Materiál, který kabinet schválil loni v březnu, leží v dolní komoře už rok.

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma zase musel čekat, než mohl přednést svou zprávu o hospodaření centrální banky. V jednacím sále nebylo v tu chvíli dost poslanců na to, aby byla Sněmovna usnášeníschopná. Tůma se ale nakonec dočkal a svou zprávu předložil.

Večer poslanci schůzi přerušili. V pátek by ale měli poslanci hlasovat o důležitých normách jako Zákoníku práce a o kontroverzním zákonu o neziskových nemocnicích. Očekává se tedy ve Sněmovně hojnější účast než ve čtvrtek.