Mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil ve středu Novinkám řekl, že návrh chebského soudu není nějak převratný, Ústavní soud se podle Spáčila rozhodl poplatek z prodlení ponechat, protože je v souladu s Ústavou. Postavení pronajímatele a nájemce není podle Ústavního soudu nerovné, každý má své povinnosti.

Podle chebských soudců je ale poplatek protiústavní, protože způsobuje neodůvodněnou nerovnost mezi nájemci a pronajímateli, kteří například při opožděném vracení přeplatků platí pouze úrok z prodlení. Poplatek z prodlení, který platí nájemníci, když se zpozdí s platbou nájmu, je přitom několikanásobně vyšší než úrok, který platí pronajímatelé.

"Napadené ustanovení není protiústavní. Ústavní soud proto návrh zamítl," řekl soudce zpravodaj Vojen Güttler. Zákonodárce má podle názoru soudního pléna za určitých okolností právo zvolit ke dvěma stranám nájemního vztahu rozdílný přístup. Nesmí jít o projev libovůle, což však prý není tento případ. Poplatek z prodlení navíc prý lze jen těžko srovnávat s úrokem z prodlení. Zatímco platit nájem je základní povinností nájemníka, vracení přeplatků je povinností vedlejší, která není základním prvkem nájemního vztahu.