K ukončení práce šéfredaktora v novinách ji ostatně nutí zákon o ČTK, podle kterého člen rady nesmí mít žádný finanční zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovněprávním vztahem. "Samozřejmě, všechno bude v souladu se zákonem," uvedla Moučková.

Sedmičlenná rada je tedy po dnešku kompletní. Mezi její činnosti patří jmenování a odvolávání generálního ředitele ČTK nebo schvalování agenturního rozpočtu. Členové jsou voleni na pět let.