Do konce března lze doručit přihlášku na bakalářské studium na Ústavu techniky a řízení výroby, pro navazující magisterské studium je tu stanoven termín 12. května. Fakulta životního prostředí přijímá přihlášky pro bakalářské studium do 15. března a pro navazující magisterské do konce března.

Na Ostravské univerzitě (www.osu.cz) vypisují na pedagogické fakultě dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný bakalářský obor učitelství pro mateřské školy, který lze studovat kombinovanou formou. Podle prorektorky pro studium a vzdělávání Ivy Málkové sem lze přihlášky posílat do poloviny dubna. Do konce března se uchazeči mohou hlásit na Filozofickou fakultu a to na obory francouzština ve sféře podnikání a španělština ve sféře podnikání. U obou jde o kombinovanou formu studia.

Dva nové magisterské obory, které v těchto dnech získaly akreditaci, otevírá od příštího akademického roku Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (www.upol.cz). Jde o programy Euroculture a Historie - starší dějiny, na které se lze hlásit ještě do konce dubna. Podle informací z univerzity studenti, kteří chtějí tyto obory studovat, musí výborně umět jazyk a musí být schopni poslouchat přednášky v angličtině. V rámci programu Euroculture budou posluchači během dvou let studovat na dvou evropských univerzitách a získají tak dva diplomy.