Původně mělo být jmenováno 30 soudců, jeden se však nemohl dostavit, protože onemocněl. Sedm z nových soudců ještě nedosáhlo 30 let, tedy věku, který dříve prezident pro tuto funkci požadoval.

Klaus v minulosti odmítl 31 kandidátů na soudcovské povolání, kterým do dosažení 30 let chyběl jeden či dva roky. Pět z těchto adeptů již dříve podalo proti Klausovu odmítnutí jejich jmenování správní žalobu a sedm ústavní stížnost.