Češi jsou patrioti i ve vztahu k rodné vísce či městu. Přibližně tři čtvrtiny Čechů cítí silnou sounáležitost i k regionu, z něhož pocházejí.

Evropu ostře odmítla pětina dotázaných. Nevoli k České republice vyjádřil pouze každý desátý respondent.

Češi si idealizují vlast i ve vztahu k vytouženému místu, na kterém by chtěli strávit život. Pro tři čtvrtiny Čechů je Česko zemí, kde chtějí žít. Nejskeptičtější k perspektivě života v zemi ve střední Evropě jsou mladí lidé od 15 do 29 let, z nichž přibližně jedna čtvrtina by k životu zvolila jiný stát.

Chtěl/a byste žít v ČR? (v %)
Rozhodně ano 37
Spíše ano 39
Spíše ne 13
Rozhodně ne 3
Neví 8
Zdroj: CVVM

Češi mají vlast rádi, ale s obranou je to horší

Byť se Čechům v ČR líbí, s rozpaky se vyjadřují k případné obraně vlasti. Počet těch, kteří by se dobrovolně přihlásili k obraně vlasti, byl podle CVVM nižší (37 procent), než těch, kteří by se v případě ohrožení ČR raději službě vlasti vyhnuli (47 procent). Pozitivněji se k obraně země stavěli muži, z nichž byla více než polovina připravena bránit vlast. Naopak ženy jsou spíše pacifičtější,  ČR by dobrovolně chránila asi čtvrtina z nich.

Přihlásil/a byste se dobrovolně k obraně ČR? (v %)
Rozhodně ano 12
Spíše ano 25
Spíše ne 20
Rozhodně ne 27
Neví 16
Zdroj:CVVM