"Jsem velmi znepokojen záměrem pojišťoven. Byl bych rád, kdyby na dohodovacím řízení se pojišťovny dohodly s lékaři na tom, že k takovémuto zemětřesení, doslova genocidě soukromých ordinací, prostě nedojde," řekl ministr.

"Nikdy jsme neřekli, že neprodloužíme smlouvu až u 2000 ordinací," odmítl výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Podle něj Kubek, který dnes ministra před rušením ordinací varoval, problém zveličuje. Na dohodovacím řízení počátkem ledna dával Kubek podle Gajdáčka najevo, že se domluvit nechce a spoléhá na to, že ministr spor rozhodne ve prospěch lékařů.

Do dvou týdnů se ministr hodlá sejít s řediteli pojišťoven. Kdyby se pojišťovny s lékaři na smlouvách do června nedohodly, Rath je připraven vyvinout na ně tlak, aby zachovaly ordinace, o něž mají pacienti zájem. "My si nemyslíme, že existující a prosperující lékařské ordinace je nutno rušit," prohlásil.

Zdravotní pojišťovny chtějí učetřit

Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřina Musílková řekla, že smlouvy lékařů s VZP vyprší v polovině roku. Trvají pět let. Nyní se mají pojišťovny se zdravotníky dohodnout o nových smlouvách. Odbory chtějí, aby je dostali všichni lékaři, kteří je měli dosud. Kontrakt by podle nich měl být na dobu neurčitou. 

"Pojišťovny se tomu nebrání, když budou upraveny důvody, že lze smlouvu vypovědět," řekla Musílková. Jinak by byla zdravotnická síť zakonzervována. Nyní mohou smlouvu vypovědět jen tehdy, když lékař spáchá trestný čin či vážně poruší předpisy.

Zdravotní pojišťovny údajně plánují, že letos neprodlouží smlouvu až s 15 procenty lékařů a zdravotnických zařízení, aby ušetřily. Chtějí vyřadit nekvalitní a nadbytečné praxe. Mimo jiné hodlají zrušit takzvané souběhy, kdy nemocniční lékař má soukromou praxi.

Rath připomněl, že odešly z ministerstva financí tři miliardy korun, které stát zaplatí v předstihu za děti, důchodce a další státní pojištěnce. VZP tak může zkrátit až dvouměsíční zpoždění plateb o deset až 12 dní. Rath odmítl výhrady ředitelky VZP Jiřiny Musílkové, že peníze nelze tak rychle poslat lékařům, podle něj by peníze mohly být rozesílány na účty lékařských praxí již příští týden. "Pokud tak paní ředitelka neučiní, zvážím všechny právní kroky, aby viděla, že takovéto sabotáže my trpět nebudeme," dodal.