Definitivní podobu by měl téměř 80stránkový dokument dostat na konci ledna, na programové konferenci. Právo však text získalo už nyní. Úřadující šéf ČSSD a vicepremiér Bohuslav Sobotka, který vedl stranickou pracovní skupinu k volebnímu programu, se v úterý k plánovanému růstu průměrné mzdy - ta se nyní pohybuje okolo 19 tisíc korun - nevyjádřil. "Program budu komentovat až po programové konferenci," sdělil Právu.

"Nezaměstnanost snížíme na úroveň šesti procent, tedy hluboko pod průměr EU," říká druhé z desatera cílů ČSSD. Mezi ty další patří reformy sociálního, zdravotnického, důchodového systému i zásadní zlepšení podmínek pro "sladění pracovního a rodinného života a výrazné zvýšení daňové i finanční podpory rodinám s dětmi". Podle návrhu se mají na růstu životní úrovně podílet také důchodci.

Rodičovský příspěvek má růst postupně

Pokud jde o diskutovaný rodičovský příspěvek, ČSSD by ho postupně zvyšovala až na polovinu průměrné mzdy. Podle šéfa poslanců soc. dem. Michala Krause se to má stát v situaci, "kdy na to české ekonomika bude mít". Poslanci nedávno schválili zvýšení příspěvku na zhruba 7500 měsíčně. ČSSD se náhlé zvýšení příliš nezamlouvá.

ČSSD chce udržovat dynamický růst ekonomiky, a to v rozmezí 4,5 až 6 procent HDP, což by ČR zařadilo do průměru bohatství. Současně se má snižovat tempo zadlužování. "Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010," stojí v návrhu programu.

Vyšší spoluúčast pacienta

Zvyšovat se mají veřejné výdaje na školství a zdravotnictví. ČSSD trvá na tom, aby v Česku fungoval "standardní systém evropského zdravotnictví", které je veřejnou službou.

V rpogramu je i pasáž, podle níž ČSSD uvažuje o tom, že by měla dovolit dříve odmítané zvýšení spoluúčasti pacienta na poskytnuté péči. Připouští zavedení komerčního připojištění, které by mělo jít ruku v ruce se zjednodušováním pojistného systému.

Pokud jde o vymahatelnost práva a délku soudních řízení, zlepšit by je měly nové zákony. "Zavedením testu integrity majetkových přiznání a institutu korunního svědka výrazně snížíme korupci," říká text. Prvořadým úkolem má být boj proti korupci ve veřejném i soukromém sektoru.