Lidé nebyli v uplynulém roce spokojeni s vývojem v oblasti sociálních jistot, zdravotnictví, zemědělství a politické situace v ČR.  S tím je nespokojena téměř polovina dotázaných.

Naopak podle lidí se k lepšímu posunula nabídka zboží a služeb. V této oblasti zaznamenaly zlepšení tři pětiny respondentů. Kladně se vyjádřili i v otázce životního prostředí, vztahů se zahraničím, kultury, situace v armádě a ve vědě a výzkumu.

Změnu názoru veřejnosti CVVM nezaznamenalo v přistěhovalectví, soudnictví, právním prostředí, fungování úřadů, dopravní obslužnosti, životní úrovni a možnosti občanů podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech. Podobně na tom byly i oblasti školství, hospodářství, postavení ČR v EU či dodržování lidských práv.

Z výzkumu vyplývá, že oproti minulému šetření z prosince 2004 se statisticky zlepšilo hodnocení fungování hospodářství, nezaměstnanosti, sociálních jistot, životní úrovně, politické situace, školství, armádě, vědy a výzkumu.

Hodnocení jednotlivých oblastí v uplynulém roce (v procentech)
situace se: zlepšila nezměnila zhoršila
životní prostředí 40 43 14
zdravotnictví 10 42 45
vztahy ČR se zahraničím 32 49 7
školství 19 51 19
fungování hospodářství 28 41 25
bezpečnost občanů 7 38 52
kultura 32 52 10
situace v armádě 26 34 9
fungování úřadů 11 53 29
sociální jistoty 8 39 48
nezaměstnanost 11 35 50
soudnictví 6 45 33
přistěhovalectví 5 33 34
korupce 3 21 70
hospodářská kriminalita 3 24 64
zemědělství 6 36 44
politická situace v ČR 8 45 42
účast na věcech veřejných 9 57 23
životní úroveň 19 46 33
věda a výzkum 25 43 5
postavení ČR v EU 18 49 14
dopravní obslužnost 18 44 32
nabídka zboží a služeb 61 33 4
dodržování lidských práv 12 60 16
právní prostředí 7 48 28