Nadpoloviční většina Čechů podle CVVM míní, že důvodem špatné sociální a ekonomické situace může být neúspěch v podnikání (59 procent), nebo narození se v chudé rodině (58 procent).

Nedostatek vzdělání způsobuje nouzi podle 52 procent Čechů. Zhruba polovina lidí je přesvědčena, že nouze může mít kořeny i v příslušnosti ke znevýhodněné menšině.

Nejméně často označili respondenti průzkumu jako příčinu sociálních obtíží smůlu (46 procent). Takový názor měli ve větším počtu ti, kteří v životě úspěch nenalezli a trpí nouzí. Naopak dobře postavení lidé tvrdí, že za nouzí druhých je spíše nechuť pracovat.

Důvody nouze (v %)
souhlasí nesouhlasí
Bez zavinění ztratili práci 70 23
Nechuť pracovat 70 26
Neúspěch v podnikání 59 29
Špatné vzdělání 52 45
Patří k znevýhodněné menšině 51 43
Smůla 46 51
Zdroj:CVVM