"Chceme, aby začali sledovat a hodnotit kvalitu péče a porovnávat ji s druhými nemocnicemi, sledovat přísné parametry hospodaření nemocnic a aby jejich hospodářský výsledek v příštím roce byl vyrovnaný. Když to splní, čeká je odměna. Když to nesplní, přijde trest. Tyto tři parametry totiž považujeme za zásadní," řekl ministr zdravotnictví David Rath.

Od ledna vstoupí v platnost bonusový a sankční řád, který byl projednán se všemi řediteli přímo řízených organizacích.Rath oznámil, že částky se sčítají. Ředitelé budou hodnoceni pravidelně dvakrát za rok a v těchto termínech bude i příslušná část odměny vyplacena.

Lékaři: Jsou to přísná kritéria

Ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová se domnívá, že jsou to kritéria velmi přísná. "Ale nejsou nesplnitelná."

Ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Oldřich Šubrt, která dlouhodobě patří k nejúspěšnějším v republice, Právu řekl: "Nikdo z ředitelů si nesáhne na sto procent odměn. Já si mohu sáhnout tak na dvě třetiny."

Kolik mohou ředitelé na odměnách získat (v Kč)
. odměna
vyrovnané roční hospodaření 150 000
snížení dluhu o 2-5 procent 40 000
zajištění růstu mezd lékařů o více než 15% 90 000*
zajištění růstu menz o více než 12% 70 000**
méně než čtyři stížnosti na kvalitu péče 80 000
umístění v první třetině tabulky kvality péče 100 000
pozn: * ve 14. až 15. paltové třídě, ** v 11. až 13. platové třídě

Sankční řád není však konkrétní a neobsahuje částky, které se ředitelům strhnou v případě, že kritéria nesplní. Rath uvedl, že vždy se bude posuzovat jak dalece konkrétní úkol ředitel nesplnil a podle toho se bude krátit i odměna. "Pokud nesplní více ukazatelů, může být z funkce odvolán."

Účet za hospitalizaci, pacientský dotazník

V bonusovém a sankčním řádu je i zavedení tzv. závěrečného účtu za hospitalizaci. Pokud si ho pacient vyžádá, nemocnice mu ho musí poslat s detailním rozpisem jaké služby mu poskytla. Pacient za tento účet zaplatí v řádu sto korun.

Zavádí se i dotazník na kvalitu péče. Ten budou vyplňovat pracovníci kontrolních oddělení nemocnic s pěti procenty hospitalizovaných pacientů. Jsou v něm otázky nejen na kvalitu služeb, ale i na chování zdravotnického personálu atd.

Rath by rád, aby jak sankční a bonusový řád, tak dotazníkové hodnocení bylo zavedeno i v jiných nemocnicích, a proto oba dokumenty doporučí hejtmanům, které řídí nemocnice v krajích. Zároveň počítá s tím, že ředitelé přímo řízených organizací vytvoří podobný bonusový a sankční řád u pro své podřízené.