Rozruch vyvolal návrh Tomáše Duba (ODS), který navrhl, aby se oficiální partnerství a všechna práva a povinnosti z toho vyplývající, tedy i výchova dětí, umožnila nejen "dvěma osobám stejného pohlaví", jak navrhuje zákon, ale také "dvěma nebo více osobám".

Dub to odůvodnil tím, že by se tím řešilo soužití bisexuálů, kteří nebývají jen dva, ale i tři, ale také například i "problematika muslimů, kteří mají přece jinak postavenou rodinu". Dub prohlásil, že ačkoli předcházející návrh zákon o registrovaném partnerství nepodpořil, nyní by pro zákon hlasoval, pokud by jej poslanci upravili, jak on navrhl.

Jen bez dětí?

Také jiní poslanci ODS, především z řad odpůrců zákona, se pokusili do návrhu udělat další změny. Podle Marka Bendy by měl tento zákon jednoznačně říci, že osobám žijícím v registrovaném partnerství by se v případě sporů nemělo svěřovat dítě do péče.

O tomto ustanovení se vedou již dlouho spory, neboť zastánci zákona chtějí chránit právo vlastních otců a matek, kteří později začnou žít v homosexuálním vztahu, na výchovu dětí z předcházejících heterosexuálních manželství.

Benda také vznesl požadavek, aby partneři nebyli zařazeni v dědickém řízení do první skupiny na roveň dětem z předcházejících manželství, neboť podle něj by tak tito potomci mohli být ošizeni na dědictví. "To mohou být zcela účelové hry, které budou chtít pouze vyřadit dědické právo dětí," prohlásil Benda.

Čurdová: podobné návrhy ponižují lidskou důstojnost

Podle Anny Čurdové (ČSSD), která se podílela na přípravě zákona, se někteří poslanci pokoušejí udělat do zákona takové zásahy, aby nakonec nebyl přijatelný pro nikoho. Rozladily ji především Dubovy návrhy, které - jak řekla Právu - "dehonestují lidskou důstojnost i celou Sněmovnu".

O definitivním znění zákona by měla Sněmovna hlasovat příští týden. Pět předcházejících pokusů bylo zamítnuto velmi těsným poměrem hlasů. Názor poslanců se přitom rozchází i v rámci jednotlivých stran s výjimkou lidovců, kteří považují povolení registrovaného partnerství za ohrožení tradiční rodiny.