Jen sedmnáct procent lidí si myslí, že trest smrti by plnil preventivní roli. O procentní bod méně svůj názor zdůvodňuje tím, že by měla platit zásada oko za oko, zub za zub.

Téměř polovina těch, co trest odmítají, poukazuje na možnost justičního omylu případně na nehumánnost takového činu. Nikdo, a tedy ani společnost, nemá právo zabít.

Má v ČR existovat trest smrti
rozhodně ano 27
spíše ano 30
spíše ne 20
rozhodně ne 10
neví 13
zdroj: CVVM

V porovnání s podobnými výzkumy v minulých letech počet lidí, kteří s trestem smrti souhlasí, klesá. Například v roce 1992 se pro něj vyslovilo 76 procent lidí.

"Ve dvou šetřeních uskutečněných v roce 2002 jsme sice zaznamenali určitý vzestup podílu těch, kteří si mysleli, že by trest smrti měl existovat, ale zároveň s tím se zvýšil i podíl odpůrců, takže poměr mezi oběma skupinami se prakticky nezměnil a zřetelně se snížil pouze počet nerozhodnutých odpovědí," uvedl Jan červenka z CVVM.

Nejčastější důvody pro či proti trestu smrti (v%)
proti trestu smrti
možnost justičního omylu 45
nehumánnost, společnost nemá právo zabít 34
dostačují současné tresty 10
nevede ke snižování kriminality 2
pro trest smrti
adekvátní trest pro těžké zločiny 33
hraje odstrašující roli 17
mělo by platit oko za oko, zub za zub 16
eliminovat těžké zločince 15
pozn: procenta jsou vždy z počtu lidí, kteří se k danému názoru přiklonili, nikoliv z celkového počtu dotázaných
zdroj: CVVM