"Mnoho let poukazujeme na diskriminaci studentů podle věku, která nemá rozumný smysl a je v rozporu s celoevropsky přijímaným trendem celoživotního vzdělávání," sdělil Jiří Nantl, předseda komory, která zastupuje přes 200 tisíc vysokoškoláků.

Komora nepodporuje takzvané věčné studenty. Podle Nantla by měla být v novele zakotvena vazba mezi řádným studiem a poskytnutím stipendia. V současném znění zákona tomu tak podle studentských představitelů není. Získání nově zavedeného stipendia je totiž v novele podle studentů omezeno pouze věkem, nikoli dobou studia.

Vysokoškolákům se také nelíbí, že nový zákon přímo stanoví podmínky nároku na stipendium. "Pokud má být stipendium poskytováno vysokými školami, bylo by lepší ponechat určení kritérií na rozhodnutí jejich akademických senátů, kde jsou zastoupeni i studenti," uvedl Nantl.

Podle komory se tak zákonem určené stipendium stává sociální dávkou pro vyrbrané studenty.  "Jako takové by stipendium mohlo být efektivněji rozdělováno orgány spadajícími pod ministerstvo práce a sociálních věcí," píše se v prohlášení komory.

Chudí studenti dostanou 1600 korun měsíčně

Příspěvek ve výši pravděpodobně 1600 korun měsíčně by mělo podle rozhodnutí Sněmovny dostávat přibližně 13 tisíc studentů. Státní rozpočet by to stálo zhruba 200 milionů korun za akademický rok. Sociální stipendia mají po dobu deseti měsíců v roce pobírat studenti z rodin, jejichž příjem nedosahuje 1,1 násobek životního minima.

K zákonu, jehož podobu nyní posoudí Senát, měl výhrady i stínový ministr školství ODS Walter Bartoš. Podle něj by měli stipendium dostávat studenti z rodin, v nichž je příjem nižší než 1,8 násobek životního minima. [celá zpráva]