Dotázaní se rozhodovali mezi předsedy čtyř nejvýznamnějších stran. Odpovědi však nekopírují volební preference. Na otázku, kterému politikovi by svěřili úkol zabývat se otázkami rodiny a rodinné politiky státu, odpověděla třetina (33 %) respondentů, že by to byl Bohuslav Sobotka.

Kalouska zmínilo 27 procent, na třetím místě skončil předseda občanských demokratů Mirek Topolánek (21 %), poslední příčka patří šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi (19 %).

"Při výběru vhodného politika se ukazuje jako významný faktor věk. Lidé nad 60 let častěji vybírali Vojtěcha Filipa a Miroslava Kalouska. Naopak lidé ve věku 18-29 let Mirka Topolánka a Bohuslava Sobotku," komentovali výsledky autoři výzkumu s tím, že však Kalouskova a Sobotkova pozice je ve všech věkových skupinách relativně vyrovnaná.

U všech politiků platí, že je v otázce sociálních věcí preferují voliči vlastních stran. Největší důvěře se u "svých" těší Sobotka (80 %), následují Kalousek a Grebeníček (v obou případech 77 %) a Topolánek (60 %).

"Vláda se rodině nevěnuje"

Ne příliš dobrou vizitku vystavil průzkum vládě. Podle těsné většiny (51 %) kabinet otázkám rodiny a rodinné politiky nevěnuje dostatečnou pozornost. Kladně vládu hodnotilo 22 procent a 27 procent nedokázalo odpovědět.

"Nejkritičtější vůči vládě jsou v tomto ohledu sympatizanti KSČM - dvě třetiny z nich odpovídaly záporně. Nadpoloviční většinou převládlo negativní hodnocení také mezi sympatizanty KDU-ČSL a ODS," uvedl STEM. Nejlépe vláda obstála u voličů ČSSD, z nichž se kladně vyslovila pětina (20 %).

Na otázku, zda se osobně zajímají o státní koncepci rodinné politiky, odpovědělo kladně 51 procent a záporně 49 procent. Častěji se takto vyjádřily ženy (57 %) než muži (43 %). Průzkum se uskutečnil od 12. do 13. října mezi 667 respondenty.

Vláda nedávno schválila Koncepci rodinné politiky, která jako námět k diskusi uvádí znovuzavedení plošných přídavků na děti, další zvýšení rodičovského příspěvku či větší zapojení otců do péče o děti.