Například v bytech II. kategorie, které se nacházejí v krajských městech, se mají činže zvedat po dobu šesti let o sedm (v Ostravě) až o téměř 24 procent ročně (v Praze 1).

U bytů III. kategorie má ve stejných městech činit růst 9,5 až téměř 27 procent ročně. U "čtyřky" dokonce 15,8 až 34 procent.

Tak třeba nájemníkovi, který žije v Hradci Králové v bytě třetí kategorie o ploše 75 čtverečních metrů, má nájemné bez služeb vzrůst do roku 2011 téměř třiapůlkrát - z 890 na 3052 korun. Každoročně by šlo o růst o 22,8 procenta.

Cíl: sblížit výši plateb

Nájmy v bytech horší kategorie mají každoročně růst rychleji než "jedničky" podle navrhovatelů zákona proto, aby se po přechodném období šesti let nájmy všech bytů co nejvíce sblížily. A to tak, že nájmy za čtvereční metr u bytů I. a II. kategorie mají být zcela totožné, u třetí a čtvrté kategorie jen o něco málo nižší než u jedniček a dvojek. Pro nájmy bytů I. a II. kategorie se totiž navrhuje, aby činily v ročním vyjádření 5 procent z ceny bytů (s výjimkou Prahy 1 a 2), pro nájmy bytů třetí a čtvrté kategorie 4,5 procenta z ceny bytů (rovněž s výjimkou pro Prahu 1 a 2).

Rychlejší růst nájmů v bytech horší kategorie nepostihne okrajový počet lidí. Podle odhadu je těchto bytů asi 11 procent ze všech nájemních bytů, což může představovat okolo 80 000 bytů. Z nich je nejvíc bytů II. kategorie, podstatně méně je "trojek" a "čtyřek."

Kam co patří

Důležité je, že žádná norma už v současnosti právně nezařazuje byty do kategorií. Dříve to obsahovaly cenový výměr a vyhlášky ministerstva financí, které byly v minulosti zrušené Ústavním soudem, takže dnes můžeme správně mluvit například jen o původní první či jiné kategorii.

Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájmů definuje pouze byty se sníženou kvalitou, za které považuje původní trojky a čtyřky. Jsou to "byty bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím nebo byty bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství nebo byty s ústředním vytápěním bez základního příslušenství."

Základním příslušenstvím se myslí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu.

Nájemníci, kteří si byt vylepšili, zaplatí více

Tato změna kategorizace bude znamenat vážný problém pro nájemníky, kteří si v minulosti vylepšili z trojek a čtyřek na svoje náklady byt na jedničky nebo dvojky, přičemž dosud platili nájem ve výši, jako kdyby k žádné změně nedošlo. Což bylo chápáno jako kompenzace za to, že vylepšili na svoje náklady cizí majetek.

Od příštího roku se ale už k tomu nemá přihlížet a těmto lidem se mají zvyšovat nájmy jako v bytech první a druhé kategorie, což bude znamenat jednorázově velký skok. Jestliže někdo dosud například v Jihlavě platil i po vylepšení bytu z trojky na dvojku jako za třetí kategorii 10,67 koruny za čtvereční metr, v příštím roce by se mu podle návrhu měla zvýšit činže na 15,60 za metr, to je o 68 procent. V dalších letech se pak už činže bude zvyšovat stejně jako v bytech původní druhé kategorie.