Právě po ní se chtěli dostat na pronajatý pozemek Ital Investu účastníci letošního CzechTeku, než jim v tom zabránila policie minulý týden v pátek ráno.

"Pokud na tuto cestu nebyl rozhodnutím vlastníků omezen přístup, jde o komunikaci, po které se může jezdit," domnívá se Kočí.

Policie se odmítá vyjádřit, proč účastníkům zakázala na cestu vjet. "K tomuto žádné informace nepodáváme," řekla Právu včera tisková mluvčí Ilona Týmlová ze západočeské policejní správy v Plzni.

Okolnostmi kolem policejního zákazu vstupu na veřejnou cestu už se nicméně zabývá Okresní státní zastupitelství pro Plzeň-město. "V současnosti ale nehodlám podávat k věci žádný právní výklad, je ještě brzy," řekla Právu okresní státní zástupkyně Antonie Zelená.

Komunikace má více vlastníků

Cesta zčásti patří Městskému úřadu v Přimdě, fyzickým osobám, Lesům ČR, Pozemkovému fondu ČR. Poslední úsek v délce zhruba 72 metrů patří Ital Investu. Kromě této firmy všichni vlastníci tvrdí, že nedali technařům souhlas, aby komunikaci užívali.

"Je to lesní cesta, sloužící k obsluze našich pozemků," tvrdí starosta Přimdy Ján Sopko (nez). Roman Kočí z Krajského úřadu v Plzni ale zpochybňuje, že jde o lesní cestu. "To by musela vést přímo lesním porostem, a to v tomto případě nevede," říká.

Ani Lesy ČR nedaly technařům svolení cestu využívat. "Slouží pouze k dopravě dřeva a obsluze okolních pozemků," uvedl Václav Lidický z lesní správy Lesů ČR v Přimdě. Roman Kočí míní, že provoz na této cestě se řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích. "Vlastníci nemusejí souhlasit, aby cestu užíval i někdo jiný. Ať ale chrání své zájmy podle zákona, to znamená, ať nejdřív vydají rozhodnutí o omezení přístupu. V případě, že má komunikace více vlastníků, musí souhlas vyslovit všichni majitelé," dodává Kočí.

"Musíme se bránit"

Zmiňované rozhodnutí o omezení přístupu však vlastníci nemají. Vydat ho měl Silničně správní úřad při MěÚ v Přimdě, který má tuto pravomoc od roku 1997, kdy část silniční agendy přešla na obce. "Nepokládali jsme to za nutné. Teprve zkušenost z minulého týdne ukázaly, že musíme cestu nějak bránit," připustil starosta Přimdy Sopko.

Constantin Plesky, jednatel firmy Ital Invest, se domnívá, že policie neměla právo bránit technařům ke vstupu na pozemek, který jim zadarmo pronajal. "Jeden z důvodů, proč jsem vybral lokalitu u Mlýnce, je fakt, že k pozemku vede veřejná cesta," řekl.

Komunikaci, kolem které je tolik sporů, postavilo Ředitelství silnic a dálnic poté, co byl v mlýneckém katastru při stavbě dálnice D-5 přerušen přístup k pozemkům. "Kolaudace této lesní cesty proběhla v roce 2002," informovala náměstkyně pro výstavbu ŘSD Praha Marie Nádvorníková.