Skupina 58 poslanců se na ÚS obrátila v roce 2017 s tím, že stávající zákon porušuje ochranu soukromí a osobních údajů, neboť shromažďovaná data jsou velmi citlivá. Poslanci plošné shromažďování dat, které mohou vyšetřovatelům sloužit například k tomu, aby zjistili, která čísla spolu komunikovala nebo kde se majitelé pohybovali, označili za nepřípustné. Podle nich také neexistují dostatečné záruky proti zneužití dat.

ÚS v minulosti dvakrát úpravu uchovávání provozních a lokalizačních údajů zrušil, tentokrát ale rozhodl jinak.

„Plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů představuje snahu státu neztratit se v době informační společnosti a mít v rukou efektivní nástroje k plnění svých úkolů – zde zejména v oblasti bezpečnosti státu a jeho obyvatel,“ upozornil soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v odůvodnění.

Soudci ale také apelovali na zákonodárce, aby v době překotného vývoje moderních technologií obrazně řečeno neusnuli na vavřínech.

„Současná právní úprava nereflektuje aktuální technologický vývoj a společenský trend co do způsobu a forem využívání elektronické komunikace a například vymezení okruhu povinných subjektů neodpovídá dnešnímu způsobu využívání služeb elektronické komunikace. Povinnost se tak nevztahuje na poskytovatele služeb jako Facebook, WhatsApp či Skype, které již víceméně klasický telekomunikační provoz začínají nahrazovat,“ dodali soudci.

Veřejné jednání

Plénum soudu mimořádně přikročilo k nařízení veřejného jednání.

V březnu soudci vyslechli argumenty odborníků. Například pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová řekla, že kdyby policie ztratila možnost žádat od operátorů údaje z telekomunikačního provozu, přišla by o jeden z důležitých důkazních prostředků, který je u některých trestných činů obtížně nahraditelný. Podpořil ji i ředitel policejního Útvaru zvláštních činností Vladimír Šibor.

Vedoucí brněnského Ústavu práva a technologií Radim Polčák prohlásil, že rozsah uchovávaných údajů je v Česku poměrně široký a bylo by možné uvažovat například o vyšší míře zabezpečení dat. Jedním dechem ale upozornil, že celkově se ale český systém nijak výrazně nevymyká zemím EU.